Multilateral cooperation

Misiunea OSCE în Republica Moldova

În conformitate cu Decizia celei de-a XIX-a Reuniuni a Comitetului Înalţilor Funcţionari (CIF) din 4 februarie 1993, a fost instituită Misiunea OSCE în RM (http://www.osce.org/moldova/), care şi-a început activitatea la 23 aprilie 1993. În prezent Misiunea este condusă de către ambasadorul Philip N. Remler (SUA).

Mandatul Misiunii are următoarele obiective:

  • Facilitarea stabilirii unui cadru politic global pentru dialog şi negocieri în vederea reglementării politice definitive a conflictului
  • Colectarea informaţiei cu privire la situaţie, incluzând cea militară, investigarea incidentelor specifice şi evaluarea consecinţelor lor politice
  • Încurajarea negocierilor cu privire la statutul şi retragerea trupelor străine
  • Oferirea consultărilor juridice şi expertizelor în domeniul drepturilor omului şi minorităţilor, repatrierea refugiaţilor, democratizarea societăţii şi definitivarea unui statut special pentru regiunea transnistreană
  • Menţinerea unei prezenţe vizibile a OSCE în regiune şi stabilirea contactelor cu toate părţile implicate în conflict.

La 9 decembrie 1999, prin intermediul deciziei Consiliului Permanent al OSCE cu nr. 329, mandatul Misiunii a fost extins prin introducerea noilor competenţe:

  • Asigurarea transparenţei procesului de retragere şi distrugerea armamentului rus
  • Coordonarea asistenţei tehnice şi financiare în facilitarea retragerii şi distrugerii menţionate.

Contacte:

Reprezentant permanent – Ambasador Claus Neukirch

ADRESA: Republica Moldova, Chisinau, str.Alexei Mateevici nr. 75

TEL.: +373 22 887 802/ +373 22 887 887

FAX: +373 22 22 34 96

EMAIL: moldova@osce.org

WEB: www.osce.org/moldova

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda