Monitorizarea aplicării legilor

Raportul privind monitorizarea implementării Hotărîrii Guvernului nr.50 din 15 ianuarie 2013 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la eliberarea vizelor”

01.06.2011

Sondajul opiniei publice privind modul de implementare a Legii nr. 242 din 24.09.2010 cu privire la taxele consulare

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene desfăşoară procesul de monitorizare a implementării Legii nr. 242 din 24.09.2010 cu privire la taxele consulare.

Persoanele interesate sunt invitate să participe la procesul de monitorizare, prin prezentarea opiniilor, propunerilor şi recomandărilor referitoare la implementarea Legii cu privire la taxele consulare. Scopul acestei acţiuni este de a identifica gradul de implementare a Legii, evalua eficienţa actului şi determina necesitatea îmbunătăţirii prevederilor lui.

Toate opiniile, însoţite de argumentările de rigoare şi parvenite până la data de 30 iunie 2011, vor fi generalizate şi vor servi la elaborarea Raportului de monitorizare.

În acest context, MAEIE a elaborat un Chestionar, care poate fi găsit pe pagina electronică a Ministerului Afgacerilor Externe şi Integrării Europene şi a misiunilor diplomatice ale RM în străinătate.

În cazul, în care doriţi sa expuneţi mai multe considerente la subiect, suplimentar celor menţionate în Chestionar, le puteţi expedia pe adresa de e-mail: taxeconsulare@mfa.gov.md.