Multilateral cooperation

Parteneriatul pentru Pace (PpP)

Parteneriatul pentru Pace (PpP)

Programul PpP, iniţiativă deosebit de oportună şi importantă pentru securitatea europeană, în special pentru ţările Europei Centrale şi Orientale care se pomeniseră într-un vid de securitate la începutul anilor 90, a devenit accesibil Republicii Moldova din 16 martie 1994, după semnarea Documentului cadru(link!!).

Participarea la PpP îi oferă RM o reală posibilitate de a-şi consolida securitatea naţională şi capacităţile de apărare. Astfel, cadrul PpP ne permite să utilizăm experienţa construcţiei militare a ţărilor NATO şi partenere în scopul perfecţionării permanente a propriilor Forţe Armate, pregătirii cadrelor, instruirii lingvistice a ofiţerilor Armatei Naţionale, asigură accesul la informaţii, statistică, surse de ajutor politic, tehnic şi financiar. Un aspect aparte îl constituie familiarizarea militarilor moldoveni cu modalitatea organizării operaţiunilor de menţinere a păcii.

Aderarea RM la PpP poate fi divizată în cîteva etape. Prima o constituie semnarea, la 16 martie 1994, a Documentului cadru, RM devenind a 12-a ţară semnatară şi a II-a din CSI după Ucraina. Urmează etapa redactării documentului de prezentare, în baza căruia, în 1995, a fost elaborat Programul Individual de Parteneriat (PIP), ultima etapă a aderării. PIP conţinea următoarele domenii de colaborare: controlul asupra armamentelor şi dezarmării, protecţia civilă, prevenirea şi soluţionarea situaţiilor de criză, planificarea şi desfăşurarea în comun a operaţiunilor de menţinere a păcii, pregătirea cadrelor şi alte aspecte de activitate militară. În vederea realizării şi coordonării acestor activităţi, Ministerul Apărării al RM a delegat un ofiţer de legătură la Celula de Coordonare a Parteneriatului (în prezent Diviziunea Cooperare militară, MCD), cu sediul la Mons (Belgia). Odată cu adoptarea IPAP, domeniile de cooperare IPP au fost subordonate structurii Planului de Acţiuni.

Operaţiunile de menţinere a păcii. În conformitate cu programul Individual de Parteneriat între Republica Moldova şi NATO au fost întreprinse o serie de acţiuni în vederea pregătirii participării militarilor moldoveni la operaţiunile ONU de menţinere a păcii. În ultimii ani, mai multe contingente de genişti ai Armatei Naţionale au participat la operaţiunea internaţională umanitară din Irak.

Procesul de Planificare şi Analiză (PARP) a Parteneriatului pentru Pace a fost iniţiat în scopul sporirii nivelului de interoperabilitate practică a ţărilor partenere, asigurării lor cu o bază metodologică în vederea identificării şi evaluării forţelor şi capacităţilor militare. Esenţa procesului constă în stabilirea transparenţei, informarea oficială şi veridică, precum şi acordarea de ajutor reciproc dintre Alianţă şi parteneri în toate aspectele ce ţin de domeniile securităţii şi apărării, prin atingerea obiectivelor de interoperabilitate generală. RM a aderat la PARP în 1997.

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda