Multilateral cooperation

Proiecte pentru Moldova

În cadrul Fondului de Afectare Specială:

Ţări-pilotDescrierea ProiectuluiStatutulContribuitoriCosturi totaleAgent executiv
Moldova şi Olanda1. Distrugerea a 11,872 mine antipersonal, 250 metri cubici de melanj, trainingRealizat decembrie
2002
Canada, Germania, Ungaria, Moldova, Luxemburg, Olanda, Polonia, Marea Britanie, Statele Unite1,1 mln. US dolariNAMSA
Belgia şi România2. NATO/OSCE/ ENVSEC Distrugerea pesticidelor şi a produselor chimice periculoase ref. SFP-981186)Proiect lansat de PMSC la 29.09.2005Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Finlanda, Lituania, Luxemburg, Moldova, Olanda, Norvegia, România, Suedia, Turcia, Milieukontakt (Olanda)841.000 euroNAMSA
FAZA I. Reambalarea şi depozitarea centralizată a 1700 tone de pesticideRealizată
FAZA II. Identificarea compoziţiei chimice a pesticidelorRealizată
 FAZA III. Distrugerea pesticidelorÎn derulareRepublica Moldova, România, Republica Cehă, Estonia, Irlanda2,2 mln. EuroNAMSA

Acordul între Guvernul RM şi Agenţia NATO de aprovizionare şi întreţinere (NAMSA) cu privire la implementarea Fazei I a Proiectului SFP-981186 a fost semnat la 12 mai 2006 la Bruxelles. La 1 septembrie 2006, RM a adresat Alianţei solicitarea de a extinde pentru o perioadă de 2 ani (1 februarie 2007 – 31 ianuarie 2009) etapa II a proiectului ce presupune identificarea pesticidelor necunoscute. La 7 noiembrie 2006, a avut loc Conferinţa de lansare a proiectului, la care au participat conducerea RM şi oficiali NATO. De asemenea, a avut loc ceremonia oficială de deschidere a Laboratorului pentru identificarea pesticidelor necunoscute, pentru crearea căruia NATO a oferit RM un grant de 143 mii euro.

Faza I a proiectului fiind realizată, în prezent se depun eforturi pentru mobilizarea asistenţei ţărilor membre în vederea implementării etapei III a proiectului.

La 22 iunie 2011, a fost semnat Acordul de Implementare între Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia Alianţei Nord Atlantice pentru Întreţinere şi Aprovizionare (NAMSO) privind distrugerea pesticidelor şi produselor chimice periculoase în Republica Moldova. La 02 decembrie 2011, Parlamentul RM a adoptat Legea privind ratificarea Acordului menţionat, ceea ce va permite implementarea fazei a III-a a proiectului”.

În cadrul Programului NATO Ştiinţa pentru Pace şi Securitate:

https://www.nato.int/science/country-fliers/Moldova.pdf

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda