Multilateral cooperation

Asistenţa CoE pentru Republica Moldova

La capitolul asistenţei pot fi menţionate Programele Comune ale Consiliului Europei şi Uniunii Europene destinate Republicii Moldova.

Programe implementate până în prezent:

 • Planul de Acțiuni al CoE pentru susținerea reformelor democratice în RM (2013-2016)
 • Cadrul de cooperare programatică (PCF) CoE-UE pentru țările Parteneriatului Estic pentru perioada 2015-2017
 • Programul pentru susţinerea democraţiei în Republica Moldova pentru 2010-2012;
 • Programul vizând implementarea Reţelei Smarald - Suport pentru implementarea Programului de acţiuni al Convenţiei pentru Diversitate Biologică privind regiunea Politicii Europene de Vecinătate a UE şi Rusia- 2008-2012;
 • 2 Programe comune CoE-UE privind promovarea libertăţii, profesionalismului şi pluralismului mass-mediei (SCL-MDL-MEDIA I şi II): 2008-2009 şi 2011-2012;
 • 2 Programe comune CoE-UE privind Iniţiativa regională de la Kiev- I-l şi al II-lea proiecte pilot privind reabilitarea patrimoniului cultural în oraşele istorice- 2009-2010 şi 2010-2011;
 • Programul privind combaterea relelor tratamente şi impunităţii în ţările Caucazului de Sud, Moldova şi Ucraina- 2009-2011;
 • Programul Peer-to-Peer II- Promovarea mecanismelor naţionale non-judiciare pentru protecţia drepturilor omului, în special prevenirea torturii- 2010-2012;
 • Programul Moldova-JU- Consolidarea independenţei, transparenţei şi eficienţei sistemului judiciar în RM – 2006-2010;
 • 3 ProgrameNSPS privind Reţeaua Şcolilor de Studii Politice – 2004-2006, 2006-2008, 2009-2010;
 • Programul MOLICO-Moldova II- Porgram contra corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Moldova- 2006-2009;
 • Programul SEE-SISP1 – Suport pentru instituţiile sociale- 2004-2008;
 • Programul PACO-Moldova – suport pentru Strategia Anticorupţie – 2005-2006;
 • Programul SC-MDL privind susţinerea alegerilor libere şi corecte – 2008-2010;
 • Programul Dem-Elec: Democraţie prin alegeri libere şi corecte: 2003-2006;
 • Programul de consolidare a caapacităţilor naţionale pentru revizuirea, implementarea, minitorizarea şi promovarea politicilor naţionale privind romii, precum şi combaterea stereotipurilor negative faţă de romi – EIDHR- 2008-2009;
 • Proiectul Peer- Setarea şi activarea reţelei structurilor independente privind drepturile omului în statele membre CoE care nu sunt membre UE- 2008-2009;
 • Programul Civ-LEAD-NET privind crearea şi dezvoltarea reţelei de liderism a societăţii civile- 2008-2009;
 • Programul Roma II – 2003-2005;
 • Programele Moldova 2001-2003 şi Moldova 2004-2006;

La etapa actuală, Republica Moldova beneficiază de următoarele programe bilaterale şi regionale gestionate de către CoE în comun cu UE:

 • Planul de Acțiuni al CoE pentru Republica Moldova (2017-2020)
 • Programul comun al CoE și UE ”Parteneriatul pentru Buna Guvernare” , faza I (2015-2018), II (2019-2021).

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda