Multilateral cooperation

Onorarea angajamentelor pentru trecerea la etapa de post-monitorizare

În conformitate cu prevederile Avizului nr. 188 al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei din 27 iunie 1995 privind cererea de aderare a Republicii Moldova la Consiliul Europei, Republica Moldova şi-a asumat şi a realizat un şir de obligaţiuni şi angajamente, printre care:

  • ratificarea unui şir de tratate (Protocoalele adiţionale la Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, Convenţia-cadru cu privire la minorităţile naţionale, Carta europeană a autonomiei locale, Carta Socială Europeană ş.a.
  • întreprinderea măsurilor pentru reformarea sistemului judecătoresc, reorganizarea procuraturii, promovarea reformelor în domeniul autonomiei locale în conformitate cu prevederile Cartei Europene a Autonomiei Locale, transferarea responsabilităţii sistemului penitenciar de la Ministerul Afacerilor Interne la Ministerul Justiţiei, garantarea libertăţii religioase etc.

Îndeplinirea angajamentelor respective este evaluată de doi raportori ai APCE (la momentul actual - dna Valentina Leskaj (Albania, Grupul socialist) şi dl Ögmundur Jonásson (Islanda, Grupul Stânga Unită Europeană) şi examinată în cadrul Comisiei de monitorizare a APCE.

Obiectivul de încheiere a procedurii de monitorizare a Republicii Moldova de către Consiliul Europei (CoE) reprezintă o prioritate naţională, inclusă în Programul de activitate a Guvernului pentru 2016-2018

Planul de Acţiuni privind onorarea angajamentelor Republicii Moldova faţă de Consiliul Europei, conceput drept foaie de parcurs în vederea trecerii la etapa de post-monitorizare în relaţie cu CoE, a fost aprobat de Guvern şi adoptat prin Hotărârea Parlamentului din 12 iulie 2012. Ultimul raport de implementare a Planului de Acţiuni a fost aprobat pentru perioada iulie 2015 – iunie 2016.

Dat fiind faptul că majoritatea angajamentelor şi acţiunilor preconizate sunt similare cu cele de pe linia cooperării cu UE, raportarea implementării la nivel de executiv va avea loc în cadrul Comisiei Guvernamentale pentru integrare europeană. Acţiunea în cauză constituie un mesaj consolidat asupra determinării RM pentru realizarea reformelor sistemice şi trecerii la etapa de post-monitorizare în cadrul Consiliului Europei, precum şi avansării dialogului pe linia UE.

Rezoluţiile şi recomandările APCE vis-à-vis de RM :

Rezolutia 1955 (2013)

Rezoluţia 1955 (2013)

Rezoluţia 1933 (2013)

Rezoluţia 1865 (2012)

Recomandarea 1526 (2011)

Rezoluţia 1692 (2009)

Rezoluţia 1686 (2009)

Rezoluţia 1666 (2009)

Recomandarea 1810 (2007)

Rezoluţia 1572 (2007)

Rezoluţia 1465 (2005)

Recomandarea 1721 (2005)

Recommendarea 1605 (2003)

Rezoluţia 1303 (2002)

Rezoluţia 1280 (2002)

Recomandarea 1554 (2002)

Documente privind onorarea obligaţiunilor şi angajamentelor de către RM

14 martie 2012

14 aprilie 2011

22 iunie 2010

23 iunie 2009

13 iunie 2008

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda