Multilateral cooperation

Aderarea Republicii Moldova la Consiliul Europei

Conform Statutului Consiliului Europei, orice stat din Europa poate deveni membru CoE, dacă întruneşte următoarele condiţii (art. 3 din statut):

  • acceptă principiul statului de drept şi principiul în virtutea căruia fiecare persoană aflată sub jurisdicţia sa trebuie să se bucure de drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului;
  • se angajează să colaboreze sincer şi efectiv la realizarea scopurilor CoE.

De asemenea, la momentul aderării, statul îşi mai asumă alte două categorii de angajamente:

  • unele care decurg din diverse convenţii ale CoE acceptate la momentul aderării (spre ex., Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale);
  • altele sunt angajamente individualizate, pe care statul şi le-a asumat în timpul negocierilor de aderare – de ratificare într-un termen determinat a anumitor convenţii sau de efectuare a reformelor, adoptare a legilor, armonizarea acestora cu standardele CoE.1

Republica Moldova a devenit membru al Consiliului Europei (CoE) la 13 iulie 1995.

1 Acestea constituie blocul de angajamente ale statelor a căror realizare este supusă aşa-numitei „monitorizări post-aderare”

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda