Cooperarea juridică în cadrul CoE

TRATATE SEMNATE/ RATIFICATE DE CĂTRE REPUBLICA MOLDOVA

Pînă la zi (iulie 2020), Republica Moldova a semnat şi/sau ratificat 107 tratate şi convenţii ale CoE, care prin implementarea lor au generat un şir de amendamente legislative şi instituţionale în ordinea juridică internă. Dintre acestea menţionăm Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale şi Protocoalele sale adiţionale, Carta Socială Europeană, Carta autonomiei locale, Convenţia-cadru privind minorităţile naţionale, Convenţia cu privire la lupta contra traficului de fiinţe umane (Republica Moldova a fost prima ţară care a ratificat şi a promovat intens Convenţia respectivă până la intrarea acesteia în vigoare) ş.a.

 

Lista tratatelor CoE semnate/ ratificate de către Republica Moldova

Titlul Semnare În vigoare pentru RM din:
Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale 13.07.1995 12.09.1997
Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale 02.05.1996 12.09.1997
Protocolul nr.2 adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale 13.07.1995 12.09.1997
Protocolul nr.3 adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamental 13.07.1995 12.09.1997
Protocolul nr.4 adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale 02.05.1996 12.09.1997
Protocolul nr.5 adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale 13.07.1995 12.09.1997
Protocolul nr.6 adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, privind abolirea pedepsei cu moartea 02.05.1996 01.10.1997
Protocolul nr.7 adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale 02.05.1996 01.12.1997
Protocolul nr.8 adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale 13.07.1995 12.09.1997
Protocolul nr.11 adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale 13.07.1995 01.11.1998
Protocolul nr.12 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale 04.11.2000  
Protocolul nr.13 la Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale privind abolirea pedepsei cu moartea în toate circumstanţele 03.05.2002 01.02.2007
Protocolul nr.14 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, amendînd sistemul de control al Convenţiei 10.11.2004 01.06.2010  
Protocolul nr.14bis la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale din 4 noiembrie 1950 17.11.2009  
Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa (Convenţia de la Berna) 24.05.1994 01.09.1994
Convenţia culturală europeană 24.05.1994 24.05.1994
Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale 13.07.1995 01.02.1998
Convenţia europeană de asistenţă judiciară în materie penală 02.05.1996 05.05.1998
Protocol adiţional la Convenţia europeană de asistenţă judiciară în materie penală 26.06.1998 25.09.2001
Al doilea Protocol adiţional la Convenţia europeană de asistenţă judiciară în materie penală 13.03.2012  
Carta europeană pentru Autoadministrarea Locală 02.05.1996 01.02.1998
Convenţia europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante 02.05.1996 01.02.1998
Protocolul nr.1 la Convenţia europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante 02.10.1997 01.03.2002
Protocolul nr.2 la Convenţia europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante 02.10.1997 01.03.2002
Convenţia europeană cu privire la echivalarea diplomelor pentru admiterea în universităţi 02.05.1996 23.09.1999
Convenţia europeană de extrădare 02.05.1996 31.12.1997
Protocol adiţional la Convenţia europeană de extrădare 26.06.1998 25.09.2001
Al doilea Protocol adiţional la Convenţia europeană de extrădare 26.06.1998 25.09.2001
Convenţia despre recunoaşterea calificărilor referitor la studiile superioare din regiunea europeană 06.05.1997 01.11.1999
Convenţia europeană pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane faţă de aplicaţiile biologiei şi medicinei (Convenţia privind drepturile omului şi biomedicina) 06.05.1997 01.03.2003
Protocol Adiţional la Convenţia pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane în ceea ce priveşte aplicaţiile biologiei şi ale medicinei referitor la interzicerea clonării fiinţelor umane 12.01.1998 01.03.2003
Protocol adiţional la Convenţia privind drepturile omului şi biomedicina vizind transplantul de organe şi ţesuturi de origine umană 08.02.2007 01.06.2008
Protocol Adiţional la Convenţia privind drepturile omului şi biomedicina cu privire la cercetarea biomedicală 25.01.2005  
Protocol adiţional la Convenţia privind drepturile omului şi biomedicina vizînd testările genetice în scopuri medicale 27.11.2008 01.08.2011
Convenţia europeană asupra transferării persoanelor condamnate 06.05.1997 01.09.2004
Convenţia Consiliului Europei privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracţională 06.05.1997 01.09.2002
Acord General cu privire la Privilegiile şi Imunităţile Consiliului Europei   02.10.1997
Protocol adiţional la Acordul General cu privire la privilegiile şi imunităţile Consiliului Europei   02.10.1997
Al şaselea Protocol adiţional la Acordul general privind privilegiile şi imunităţile Consiliului Europei 04.05.1998 28.07.2001
Convenţia europeană asupra recunoaşterii şi executării deciziilor privind supravegherea copiilor şi restabilirea supravegherii copiilor 04.05.1998 01.05.2004
Convenţia-cadru europeană referitoare la cooperarea transfrontalieră a colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale 04.05.1998 01.02.2000
Protocol adiţional la Convenţia-cadru europeană cu privire la cooperarea transfrontalieră a colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale 27.06.2001 28.09.2001
Protocol adiţional nr. 2 la Convenţia - cadru cu privire la cooperarea transfrontalieră dintre colectivităţile şi autorităţile teritoriale în domeniul cooperării interteritoriale 27.06.2001 28.09.2001
Convenţia pentru protecţia persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal 04.05.1998 01.06.2008
Protocol Adiţional la Convenţia pentru protecţia persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, cu privire la autorităţile de control şi fluxul transfrontalier al datelor 29.04.2010 01.01.2012
Convenţia pentru la protecţia patrimoniului arhitectural al Europei 04.05.1998 01.04.2002
Convenţia europeană pentru reprimarea terorismului 04.05.1998 24.12.1999
Protocol de amendare a Convenţiei europene pentru reprimarea terorismului 15.05.2003  
Convenţia europeană pentru protecţia patrimoniului arheologic (revizuită) 04.05.1998 22.06.2002
Carta socială europeană revizuită 03.11.1998 01.01.2002
Convenţia asupra reducerii cazurilor de pluralitate a cetăţeniei şi asupra obligaţiei militare în cazul pluralităţii cetăţeniei 03.11.1998  
Convenţia europeană cu privire la controlul achiziţionării şi deţinerii armelor de foc de către particulari 03.11.1998 01.07.2003
Convenţia europeană cu privire la cetăţenie 03.11.1998 01.03.2000
Convenţia penală privind corupţia 24.06.1999 01.05.2004
Protocol adiţional la Convenţia penală privind corupţia 15.05.2003 01.12.2007
Convenţia europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră 03.11.1999 01.07.2003
Convenţia civilă privind corupţia 04.11.1999 01.07.2004
Convenţia privind peisajul european 20.10.2000 01.03.2004
Protocol adiţional la Convenţie referitor la interzicerea clonării fiinţelor umane 12.01.1999 01.03.2003
Protocol adiţional la Convenţia europeană cu privire la transferul persoanelor condamnate 11.12.2000 01.09.2004
Convenţia europeană privind abolirea legalizării actelor îndeplinite de către agenţii diplomatici sau consulari 11.05.2001 31.08.2002
Acordul european privind plasamentul au-pair 27.06.2001  
Convenţia europeană cu privire la protecţia juridică a serviciilor cu acces condiţionat şi a serviciilor de acces condiţionat 27.06.2001 01.07.2003
Convenţia europeană asupra statutului juridic al copiilor născuţi în afara căsătoriei 27.06.2001 15.06.2002
Convenţia europeană privind valoarea internaţională a hotărârilor represive 27.06.2001 21.09.2006
Convenţia Europeană privind transferul de proceduri în materie penală 27.06.2001 24.04.2007
Convenţia europeană în domeniul informaţiei asupra dreptului străin 27.06.2001 15.06.2002
Protocol adiţional la Convenţia europeană în domeniul informaţiei asupra dreptului străin 27.06.2001 15.06.2002
Convenţia privind criminalitatea informatică 23.11.2001 01.09.2009
Protocol adiţional la Convenţia privind criminalitatea informatică referitor la incriminarea actelor de natură rasistă şi xenofobă comise prin intermediul sistemelor informatice 25.04.2003  
Convenţia europeană de securitate socială 22.05.2002  
Acord complementar pentru aplicarea Convenţiei europene de securitate socială 22.05.2002  
Acord cu privire la transferul corpurilor persoanelor decedate 11.07.2002 14.03.2003
Convenţia europeană privind statutul juridic al lucrătorilor migranţi 11.07.2002 01.10.2006
Carta europeană a limbilor minoritare şi regionale 11.07.2002  
Convenţia cu privire la relaţiile personale referitoare la copii 15.05.2003  
Codul European de Securitate Socială 16.09.2003  
Convenţia europeană privind protecţia animalelor în timpul transportului internaţional (revizuită) 06.11.2003  
Convenţia Consiliului Europei cu privire la lupta contra traficului de fiinţe umane 16.05.2005 01.02.2008
Convenţia Consiliului Europei cu privire la prevenirea terorismului 16.05.2005 01.09.2008
Convenţia Consiliului Europei privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracţională şi finanţarea terorismului 16.05.2005 01.05.2008
Aranjament relativ la aplicarea Convenţiei europene de arbitraj comercial internaţional 04.02.1998 05.03.1998
Convenţia Consiliului Europei cu privire la prevenirea cazurilor de apatridie în legătură cu succesiunea statelor 29.01.2007 01.05.2009
Convenţia Consiliului Europei cu privire la informarea şi cooperarea juridică ce ţine de "Serviciile Societăţii Informaţionale" 03.04.2007  
Convenţia europeană privind coproducţia cinematografică 11.01.2008 01.01.2012
Convenţia-cadru a Consiliului Europei privind valoarea patrimoniului cultural pentru societate 11.01.2008 01.06.2011
Convenţia Consiliului Europei cu privire la protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi abuzurilor sexuale 25.10.2007 01.07.2012
Acordul european privind regimul circulatiei persoanelor intre statele - membre ale Consiliului Europei 19.11.2007  
Convenţia contra dopajului 20.02.2008 01.03.2009
Protocol adiţional la Convenţia contra dopajului 20.02.2008 01.05.2009
Convenţia Consiliului Europei privind asistenţa administrativă reciprocă în materie fiscală 27.01.2011 01.03.2012
Protocolul de modificare a Convenţiei Consiliului Europei privind asistenţa administrativă reciprocă în materie fiscală 25.01.2011 01.03.2012
Convenţia Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale 21.12.2010  
Convenţia europeană pentru reprimarea infracţiunilor rutiere    
Convenţia Consiliului Europei cu privire la contrafacerea produselor medicale şi infracţiuni similare care ameninţă sănătatea publică 20.09.2012  
Al treilea Protocol adițional la Convenția europeană de extrădare 12.04.2013 01.05.2018
Protocolul nr. 15 de modificare a Convenției pentru protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale 18.11.2013 14.08.2014
Convenția Consiliului Europei privind manipularea în competițiile sportive 29.04.2016 01.09.2019
Convenția Consiliului Europei împotriva traficului de organe umane 25.03.2015 31.03.2018
Protocolul adițional la Convenția Consiliului Europei cu privire la prevenirea terorismului 21.03.2016 01.07.2017
Convenția Consiliului Europei privind abordarea integrată a siguranței, securității și deservirii în timpul meciurile de fotbal și a altor evenimente sportive 03.07.2016  01.03.2018 
Protocolul nr. 16 la Convenția pentru protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale 03.03.2017   
Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice 02.06.2017   
Protocol de modificare a Convenției privind peisajul european 01.08.2018  01.08.2018 

 

O listă exhaustivă a tratatelor semnate şi ratificate de Republica Moldova e disponibilă şi la:

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeTraites.asp?PO=Mol&MA=999&SI=2&CM=3&CL=ENG

 

Lista acordurilor parţiale şi/sau extinse ale CoE la care Republica Moldova participă cu drepturi depline

 

* Acordurile parţiale şi/sau extinse ale CoE urmează a fi distinse de convenţiile şi acordurile Consiliului Europei, odată ce aceastea nu sunt percepute de CoE drept tratate internaţionale, respectiv nu figurează în registrul tratatelor şi capătă putere juridică odată cu aprobarea printr-o rezoluţie CM. Din punct de vedere statutar, un acord parţial rămâne o activitate a organizaţiei în acelaşi mod ca şi alte activităţi programatice, cu excepţia faptului că deţin un buget separat şi metodele de lucru sunt determinate exclusiv’ de statele membre ale Acordului Parţial.

Modul în care un stat membru al CoE sau un stat din afara acestei organizaţii poate participa la un acord parţial şi extins aprobat de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei (CM) este reglementat prin Rezoluţia statutară nr. (93) 28 cu privire la acordurile parţiale şi extinse adoptată de CM la 14 mai 1993 şi rezoluţia Comitetului de Miniştri prin care a fost aprobat acordul parţial sau extins respectiv.

 

Titlul Rezoluţia CM În vigoare pentru RM din:
Statutul Fondului de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei/ Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei Rezoluţia (56)09 din 16.04.1956 01.04.1998
Convenţia privind elaborarea unei Farmacopei Europene Council of Europe Treaty Series No. 50 Observator din 27/11/2001
Acord parţial deschis al Consiliului Europei cu privire la prevenirea, protecţia şi acordarea ajutorului în caz de calamităţi cu caracter natural şi tehnologic de mare amploare (EUR-OPA) Rezoluţia (87)2 din 20.03.1987 08.01.1998
Acord parţial privind Grupul de cooperare pentru combaterea abuzului şi traficului ilicit de droguri (Gupul Pompidou) Rezoluţia CM (80)2 din 27/03/1980
Rezoluţia (80)15 din 17.09.1980
12.06.2012
Acordul parţial privind Cardul de tineret în scopul promovării şi facilitării mobilităţii tinerilor în Europa Rezoluţia CM AP(2003)1 - 15/01/2003 din 15.01.2003
Rezoluţia CM R(91)20 - 13/09/1991 din 13.09.1991
28.03.2012
Acord parţial deschis privind crearea Grupului de State contra Corupţiei (GRECO) Rezoluţia (98)7 - 05/05/1998 – din 5.05.1998
Rezoluţia (99)5 - 01/05/1999 din 1.05.1999
27.06.2001
Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept (Comisia de la Veneţia) Rezoluţia CM (2002)3 - 21/02/2002 (Statutul revizuit) din 21.02.2002
Rezoluţia CM (90)6 din 10.05.1990
25.06.1996

 

ACORDURI PARŢIALE ŞI/SAU EXTINSE ALE COE LA CARE RM PARTICIPĂ CU DREPTURI DEPLINE

 

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB) este o bancă multilaterală de dezvoltare cu o vocaţie socială. CEB a fost creată în 1956, potrivit unui acord parţial al Consiliului Europei- Rezoluţia (56)09- 16.04.1956, ulterior numele fiind modificat prin Decizia Consiliului de Conducere din 28 iunie 1999, iar Statutul CEB a intrat în vigoare la 1 noiembrie 1999.

 

RM este membru CEB din 04.05.1998. În present, reprezentarea RM este asigurată în următoarea formulă:

 

  • Membrul Consiliului administrativ CEB - Victor BODIU, Secretar General al Guvernului
  • Membrul Consiliului director CEB- Tatiana PÂRVU, Ambasafor, Reprezentant Permanent al RM pe lângă CoE.

 

Ultima reuniune comună a Consiliului Administrativ şi Director ale CEB a avut loc la data de 16 iunie 2012, la Chişinău. Cu această ocazie a fost organizată şi vizita oficială în RM a dlui Rolf WENZEL, Guvernatorul CEB.

 

Cele mai recente proiecte CEB pentru RM sunt acordul de contribuţie în sumă de 500 mii Euro, destinat Centrului de Transfuzie a Sângelui din Chişinău, care va permite dezvoltarea capacităţii tehnice pentru fracţionarea secundară a plasmei şi aprobarea creditului în valoare de 13.4 mln. Euro pentru co-finanţarea Proiectului II de locuinţe sociale, destinat segmentelor social-vulnerabile ale populaţiei RM.

 

Pentru detalii suplimentare, accesaţi:

http://www.coebank.org/index.asp?ChangeLangue=EN

 

Grupul de cooperare pentru prevenirea, protecţia şi acordarea ajutorului în caz de calamităţi cu caracter natural şi tehnologic de mare amploare (EUR-OPA) este platforma de cooperare între statele europene şi sud-mediterane în domeniul dezastrelor majore tehnologice şi naturale, instituit potrivit acordului parţial aferent şi în baza rezoluţiei (87)2 adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 20 martie 1987.

 

La nivel politic, structura decizională este reuniunea ministerială (care are loc o dată la 4 ani) în cadrul căreia fiecare stat e reprezentat de ministrul responsabil de domeniul dezastrelor majore tehnologice şi naturale.

 

Acesta este asistat de Comitetul corespondenţilor permanenţi care se întruneşte de 2 ori pe an, fiecare stat fiind reprezentat de un corespondent care are rolul de releu între autorităţile naţionale şi Acordul parţial. Corespondenţii permanenţi (din partea RM participă experţii potrivit Ordinului MAEIE nr. 1093-8-168 din 8 octombrie 2012 cu privire la desemnarea experţilor guvernamentali ai Republicii Moldova în organele de lucru şi comitetele de monitorizare ale Comitetului de Miniştri- pentru detalii vezi categoria „Reţeaua experţilor Republicii Moldova pentru orgalele de lucru şi comitetele de monitorizare ale Consiliului Europei”) au următoarele sarcini:

 

  • pregătirea reuniunilor ministeriale;
  • colectarea materialelor necesare pentru elaborarea şi publicarea documentelor de fond şi rezoluţiilor adoptate;
  • schimbul de opinii şi informaţii pe marginea evenimentelor relevante desfăşurate în statele parte.

 

Pentru detalii suplimentare, accesaţi:

www.coe.int/t/dg4/majorhazards/presentation/presentation_en.asp

 

Grupul de cooperare pentru combaterea abuzului şi traficului ilicit de droguri din cadrul CoE (Grupul Pompidou) a fost instituit în acordului parţial extins, prin intermediul rezoluţiilor CM (80)2 din 27/03/1980 şi CM(80)15 din 17.09.1980 şi reprezintă platforma pentru abordarea provocărilor actuale în domeniul consumului şi traficului ilicit de droguri şi schimbul de experienţă şi i bune practici şi metode de contracarare a acestui fenomen.

 

Republica Moldova este membru cu drepturi depline al Grupului Pompidou din 12 iunie 2012, ceremonia oficială de inaugurare avînd loc în contextul celei de-a 71-a reuniuni a corespondenţilor permanenţi ai Grupului Pompidou (13-14 noiembrie 2012) şi a conferinţei de nivel înalt aferente (14 noiembrie 2012) cu participarea dlui Dorin Recean, Ministrul Afacerilor Interne.

 

Pentru detalii suplimentare, accesaţi:

www.coe.int/t/dg3/pompidou/default_en.asp

 

Grupul de state pentru combaterea corupţiei (GRECO)

 

În 1994 a fost creat Grupul Multidisciplinar împotriva Corupţiei (GMC) în responsabilitatea Comitetului European pentru Probleme Penale (CDPC), în contextul priorităţii CoE de combatere a corupţiei şi crimelor economice. În noiembrie 1996 Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei a adoptat Programul de acţiune împotriva corupţiei, pregătit de GMC.

În 1999, a fost instituit Grupul de state împotriva corupţiei (GRECO), pe baza unui “acord parţial extins” al Consiliului Europei, creat de către 17 ţări fondatoare şi la care numărul statelor membre a crescut ulterior considerabil.

În prezent, GRECO este format din reprezentanţii statelor membre (din partea RM participă experţii potrivit Ordinului MAEIE nr. 1093-8-168 din 8 octombrie 2012 cu privire la desemnarea experţilor guvernamentali ai Republicii Moldova în organele de lucru şi comitetele de monitorizare ale Comitetului de Miniştri- pentru detalii vezi categoria „Reţeaua experţilor Republicii Moldova pentru orgalele de lucru şi comitetele de monitorizare ale Consiliului Europei”).

Procedura de evaluare GRECO implică colectarea informaţiei prin intermediul chestionarelor, vizite de ţară şi pregătirea rapoartelor. Aceste rapoarte examinate şi adoptate de GRECO conţin recomandări în adresa ţărilor evaluate în vederea ameliorării conformităţii situaţiei naţionale cu prevederile în considerare. Măsurile adoptate de ţară pentru implementarea recomandărilor sunt ulterior evaluate de GRECO prin intermediul unei proceduri de conformitate separate.

Activitatea GRECO se desfăşoară în cicluri de evaluare, în prezent fiind în curs cel de-al patrulea ciclu (lansat la 1 ianuarie 2013), destinat prevenirii corupţiei faţă de deputaţii Parlamentului, judeăctori şi procurori.

Republica Moldova este membru cu drepturi depline GRECO din 27 iunie 2001, potrivit Legii nr. 297 din 22.06.2001 privind aderarea RM la GRECO. Republica Moldova a fost supusă deja primelor 2 cicluri de evaluare, cel de-al 3-lea raport de evaluare fiind adoptat la a 50-a reuniune GRECO (28 martie-1 aprilie 2011), iar raportul de conformitate fiind în proces de examinare.

 

Pentru detalii suplimentare, accesaţi:

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/default_en.asp

 

Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept (Comisia de la Veneţia) este comitetul consultativ al Consiliului Europei pe subiecte constituţionale. Instituit începând cu 1990, Comisia a abut un rol esenţial în adoptarea constituţiilor care ar fi conforme standardelor patrimoniului constituţional al CoE. Comisia se întruneşte de 4 ori pe an: în martie, iunie, octombrie şi decembrie.

Republica Moldova este membru cu drepturi depline al Comisiei din 25 iunie 1996 şi beneficiază de expertiza Comisiei de la Veneţia pe marginea proiectelor de legi din RM. Cea mai recentă vizită a Preşedintelui Comisiei de la Veneţia, dl Gianni Buquicchio, a avut loc 24-26 februarie 2010.

 

Pentru detalii suplimentare, accesaţi:

http://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=01_Presentation

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda