Cooperare bilaterală

Republica Fiji

Relaţii diplomatice

Relaţiile diplomatice între Republica Moldova şi Republica Fiji au fost stabilite la 07 decembrie 2010.

Cadrul juridic bilateral

Protocol privind stabilirea relaţiilor diplomatice dintre Republica Moldova şi Republica Fiji (semnat la New York la 07.12.2010)

Actualizat – martie 2015