Cooperare bilaterală

Republica Socialistă Vietnam

Relaţiile diplomatice între Republica Moldova şi Republica Socialistă Vietnam au fost stabilite la 11 iunie 1992.

 

REPREZENTARE

Ambasada Republicii Socialiste Vietnam în Republica Moldova (cu reședința la Kyiv)

ADRESA: 51-A, Tovarna St., Kyiv 01103, Ucraina

TEL.: (380 44) 284-57-40;

FAX: (380 44) 284-55-42;

E-MAIL: vnemb.ua@mofa.gov.vn

Program de lucru: luni – vineri  09.00 –12.30 ; 14.00 – 17.00

Secția consulară: 

ADRESA: 51-A, Tovarna St., Kyiv 01103, Ucraina

TEL.: (380 44) 284-55-43;

FAX: (380 44) 284-55-43;

E-MAIL: vnemb.ua@mofa.gov.vn

Program de lucru: luni, marți, joi  09.30 –12.30 ; 14.30 – 16.30

 

Vizite bilaterale

martie 2003 – vizita în Republica Socialistă Vietnam a dlui Vladimir Voronin, Preşedintele Republicii Moldova

 

Cadrul juridic bilateral

Până în prezent părţile au semnat 8 acorduri bilaterale în domenii importante pentru cooperarea moldo-vietnameză, precum: colaborarea comercial-economică, colaborarea în domeniul educaţiei, Declaraţia Comună a Preşedintelui Republicii Moldova şi Preşedintelui Republicii Socialiste Vietnam, etc.

 

Relaţii economice

Conform datelor Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova, în anul 2021 exportul mărfurilor moldoveneşti în Republica Socialistă Vietnam a însumat cifra de 744,41 mii dolari SUA, volumul de mărfuri importate a constituit valoarea de 52.819,87 mii dolari SUA, balanţa comercială fiind: -52.075,60 mii dolari SUA.

Actualizat septembrie 2022