Cooperare bilaterală

Republica Mali

Relaţii diplomatice:

Relaţiile diplomatice între Republica Moldova şi Republica Mali au fost stabilite la 10 noiembrie 1992.

 

Reprezentare

Ambasada Republicii Mali în Federația Rusă este acreditată pentru Republica Moldova

Adresa: 115184. Moscova, str. Novokuznetskaya, 11

Tel.:(+7 495) 951 06 55, (+7 495) 951 63 49

Fax: (+7 495) 951 58 04

E-mail: amaliru@mail.ru

 

Principalele vizite bilaterale

6-7 noiembrie 2018 – vizita în Republica Moldova a dlui Tiefing KONATE, Ambasador al Republicii Mali în Republica Moldova cu reședința la Moscova, cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare.

 

Cadrul juridic bilateral

1. Acord cu privire la stabilirea relaţiilor diplomatice între Republica Moldova şi Republica Mali. Semnat la Moscova la 10.11.1992. 

2. Comunicat Comun cu privire la stabilirea relaţiilor diplomatice între Republica Moldova şi Republica Mali. Semnat la New York la 27.09.2004.

 

Relaţii economice:

Conform datelor Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova, în anul 2021 exportul mărfurilor moldoveneşti în Republica Mali a însumat 723,62 mii dolari SUA, volumul de mărfuri importate a constituit 1,55 mii dolari SUA, balanţa comercială fiind: 722,07 mii dolari SUA. 

Actualizat septembrie 2022