Cooperare bilaterală

Regatul Haşemit al Iordaniei

Relaţiile diplomatice între Republica Moldova şi Regatul Haşemit al Iordaniei au fost stabilite la 19 iunie 1997.

 

Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia este acreditată prin cumul pentru Regatul Hașemit al Iordaniei

ADRESA:06700 Ankara, Kaptanpaşa soc., 49 

TEL.:(+90312) 446-55-27

 (+90312) 446-56-27

(+90312) 446-73-67

FAX:(+90312) 446-58-16

E-MAIL: ankara@mfa.gov.md

SITE: www.turcia.mfa.gov.md 

 

Ambasada Regatului Haşemit al Iordaniei în România este acreditată prin cumul pentru Republica Moldova

ADRESA:020 461 Bucureşti, str. Dumbrava Roşie, nr. 1, Sector 2

TEL.:(+4021) 210 47 05

       (+4021) 210 80 80

FAX:(+4021) 210 03 20

       (+4021) 210 51 01

E-mail: embassy@jordanembassy.ro; consular@jordanembassy.ro

Program de lucru: luni – vineri  08.30 – 15.00 

 

Principalele vizite bilaterale

• 10 – 13 iunie 2003 – vizita la Chişinău a dlui Abdel Latif BAWAB, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Regatului Haşemit al Iordaniei.

• 29 mai – 1 iunie 2008 – vizita dlui Rasem Yacoub HASHEM, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Regatului Haşemit al Iordaniei.

• 27-29 martie 2013 – vizita dlui Munther Said QABBA’AH, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Regatului Haşemit al Iordaniei, cu scopul prezentării scrisorilor de acreditare Preşedintelui RM, dlui Nicolae TIMOFTI

• 24-25 august 2015 – vizita dlui Saker MALKAWI, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Regatului Haşemit al Iordaniei, cu scopul prezentării scrisorilor de acreditare Preşedintelui RM, dlui Nicolae TIMOFTI

• 1 noiembrie 2017 – vizita la Chişinău a dlui Saker MALKAWI, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Regatului Haşemit al Iordaniei.

• 28 august 2018 – vizita la Chişinău a dlui Saker MALKAWI, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Regatului Haşemit al Iordaniei.

• 14 octombrie 2021 - vizita E.S. dlui Sufyan QUDAH, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Regatului Haşemit al Iordaniei, cu scopul prezentării scrisorilor de acreditare Preşedintei Republicii Moldova, dna Maia SANDU.

 

Cadrul juridic bilateral

1. Protocol cu privire la stabilirea relaţiilor diplomatice între Republica Moldova şi Regatul Haşemit al Iordaniei. Semnat pe data de 19.06.1997 la Ankara. În vigoare din 19.06.1997.

2. Memorandum de Înţelegere între Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova şi Ministerul Agriculturii al Regatului Haşemit al Iordaniei privind cooperarea în domeniul agriculturii şi industriei alimentare. Semnat pe data de 08.09.2016 la Amman. In vigoare din 22 decembrie 2017.

 

Relaţii economice

Conform datelor Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova, în anul 2021 exportul mărfurilor moldoveneşti în Regatul Hașemit al Iordaniei a însumat cifra de 1.146,97 mii dolari SUA, volumul de mărfuri importate a constituit valoarea de 1,240,15 mii dolari SUA. Pentru anul 2022 exportul mărfurilor moldoveneşti în Regatul Hașemit al Iordaniei a însumat cifra de 3.715,30 mii dolari SUA, volumul de mărfuri importate a constituit valoarea de 2.283,92 mii dolari SUA. Pentru mai multe detalii privind balanța comercială și grupurile de mărfuri comercializate: https://statistica.gov.md

Actualizat – martie 2023