Cooperare bilaterală

Republica Niger

Relaţii diplomatice

Relaţiile diplomatice între cele doua ţări nu au fost stabilite.

 

Relaţii economice

Conform datelor Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova, în anul 2019 exportul mărfurilor moldoveneşti în Republica Niger a înregistrat valoarea de 129,95 mii dolari SUA, volumul de mărfuri importate a constituit 12,16 mii dolari SUA, balanţa comercială fiind: 117,79 mii dolari SUA.

 

Actualizat – iunie 2020