Cooperare bilaterală

Uniunea Australiei

Relaţiile diplomatice între Republica Moldova şi Australia au fost stabilite la 1 aprilie 1992.

 

REPREZENTARE

Ambasada Uniunii Australiei în Republica Moldova (cu reședința la Kiev)

ADRESA: 13A Kostelna St, Kiev 01901

TEL.: +380 44 290 6400

E-MAIL: AustEmbKyiv@dfat.gov.au

 

Relaţii economice

Conform datelor Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova, în anul 2022 exportul mărfurilor moldoveneşti în Australia a însumat cifra de 1.3 mil. dolari SUA, volumul de mărfuri importate a constituit valoarea de 1.5 mil. dolari SUA, balanţa comercială fiind: -282,03 mii dolari SUA.

Actualizat martie 2023