A A A

Cooperare bilaterală

Republica Islamică Afganistan

Relaţii diplomatice:

Ambasada Republicii Islamice Afganistan în Ucraina este acreditată prin cumul pentru Republica Moldova –

Ambasador - Sardar Mohammad RAHMAN OGLI.

ADRESA:03037 Kiev, Ucraina, str. Ulyany Gromovoy 14, 
TEL./FAX:+38/044/249-66-63   +38/044/249-66-62
E-MAIL: kiev@mfa.gov.af
WEBSITE: afghanembassy.kiev.ua

Program de lucru: luni – joi, 09:00 – 16:00

Pentru informații detaliate privind lista corpului diplomatic, vă rugăm să accesați aici

Principalele vizite bilaterale

29-30 mai 2008 – vizita în Republica Moldova a Dlui Zalmai Aziz, Ambasadorul Extraordinar si Plenipotențiar al Republicii Islamice Afganistan în Republica Moldova, cu reședința la Moscova, pentru prezentarea scrisorilor de acreditare;

22-23 Septembrie 2015 – vizita în Republica Moldova a Dlui Mohammad Akbar Mohammadi, ambasadorul Republicii Islamice Afganistan în Republica Moldova, cu reşedinţa în Kiev, pentru prezentarea scrisorilor de acreditare;

11-12 decembrie 2018 – vizita în Republica Moldova a Dlui Sardar Mohammad RAHMAN OGLI, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Islamice Afganistan în Republica Moldova, cu reşedinţa la Kiev, pentru prezentarea scrisorilor de acreditare.

Cadrul juridic bilateral

Protocol cu privire la stabilirea relaţiilor diplomatice între Republica Moldova şi Statul Islamic Afganistan. Semnat la Moscova la 01.12.1994.

Relaţii economice:

Conform datelor Biroului Naţional de Statistică, în anul 2018 exportul mărfurilor moldoveneşti în Republica Islamică Afganistan a însumat 72,77 mii dolari SUA (comparativ cu 1.251,16 mii dolari SUA în anul 2017), volumul de mărfuri importate au constituit 175,46 mii dolari SUA (comparativ cu 54,90 mii dolari SUA în anul 2017), balanţa comercială fiind: -102,69 mii dolari SUA.

În perioada ianuarie – iunie 2019, volumul de mărfuri exportate din Republica Moldova în Republica Islamică Afganistan au constituit 2.995,42 mii dolari SUA, mărfuri importante nu s-au înregistrat.

Actualizat – noiembrie 2019