Cooperare bilaterală

Republica Federală Germania

Relaţii diplomatice

Relaţiile diplomatice între Republica Moldova şi Republica Federală Germania au fost stabilite la 30 aprilie 1992.

 

Ambasada Republicii Moldova în Republica Federală Germania

ADRESA:10439 Berlin, Gotlandstrasse, 16

TEL: (+4930) 446-529-70

FAX: (+4930) 446-529-72

WEBSITE: germania.mfa.gov.md

EMAIL: berlin@mfa.gov.md

 

Ambasada Republicii Federale Germania în Republica Moldova

ADRESA:Strada Alexei Mateevici 82, Chișinău MD2009

TEL: (+373-22) 20-06-00

FAX: (+373-22) 23-45-22

 
Principalele vizite bilaterale

La nivel de Şefi de State:

 • mai 2006 – vizita oficială în RFG a domnului Vladimir Voronin, Preşedintele Republicii Moldova

La nivel de Şefi de Legislative:

 • octombrie 2006 – vizita oficială la Chişinău a dlui Norbert Lammert, Preşedintele Bundestag-ului Republicii Federale Germania
 • mai 2007 – vizita oficială în RFG a dlui Marian Lupu, Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova
 • noiembrie 2012 – vizita de lucru la Berlin a dlui Marian Lupu, Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova
 • noiembrie 2013 – vizita de lucru la Berlin a dlui Igor Corman, Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova
 • martie 2017 - vizita de lucru la Berlin a Preşedintelui Parlamentului RM Andrian Candu

La nivel de Şefi de Guverne:

 • mai 2010 – vizita oficială în RFG a dlui Vladimir Filat, Prim-ministrul Republicii Moldova
 • mai 2011 – vizita de lucru în RFG a dlui Vladimir Filat, Prim-ministrul Republicii Moldova
 • august 2012 – vizita de lucru în Republica Moldova a dnei Angela Merkel, Cancelar Federal
 • ianuarie 2014 – vizita de lucru la München a dlui Iurie Leancă, Prim-ministru al Republicii Moldova
 • aprilie 2014 – vizita de lucru la Berlin a dlui Iurie Leancă, Prim-ministru al Republicii Moldova
 • iulie 2014– vizita de lucru la Berlin a dlui Iurie Leancă, Prim-ministru al Republicii Moldova
 • iulie 2019 – vizita oficială la Berlin a dnei Maia Sandu, Prim-ministru al Republicii Moldova

La nivel de Miniştri ai Afacerilor Externe:

 • septembrie 2006 – vizita de lucru în RFG a dlui Andrei Stratan, Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
 • iunie 2010 - vizita de lucru în RFG a dlui Iurie Leancă, Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
 • iunie 2010 - vizita de lucru în Republica Moldova a dlui Guido Westerwelle, Vicecancelar Federal, Ministrul Federal al Afacerilor Externe al Republicii Federale Germania
 • martie/iulie 2011 - vizita de lucru în RFG a dlui Iurie Leancă, Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
 • octombrie 2012 – vizita de lucru în RFG a dlui Iurie Leancă, Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
 • aprilie 2013 – vizita de lucru la Berlin a dlui Iurie Leancă, Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova.
 • iulie 2013 – vizita oficială la Berlin a dnei Natalia Gherman, Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova.
 • aprilie 2014 – vizita oficială în Republica Moldova a Ministrului federal de Externe, dlui Frank-Walter Steinmeier.
 • mai 2014 - vizita la Berlin a dnei Natalia Gherman, Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova.
 • iulie 2016 - vizita Ministrului de externe al Germaniei, Frank-Walter STEINMEIER, în dubla sa calitate de Preşedinte în exerciţiu al OSCE
 • septembrie 2019 – vizita de lucru la Berlin a dlui Nicu Popescu, Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova. 
 • decembrie 2019 -  vizita de lucru la Berlin a dlui Aureliu Ciocoi, Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

Cadrul juridic bilateral

Până în prezent au fost semnate 78 de tratate care reglementează practic toate domeniile de cooperare: politic, comercial-economic, juridic, financiar, transport, promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, cooperare tehnică, cultură şi ştiinţă, etc. Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Federale Germania în domeniul securităţii sociale a intrat în vigoare la 1 martie 2019.

Relaţii comercial-economice

Volumul comerţului exterior al Republicii Moldova cu Republica Federală Germană în anul 2019 a înregistrat suma de 730 mil. USD (export 246 mil USD, import  484 mil USD). Exporturile în RFG s-au majorat în anul 2019 cu 11,8% comparativ cu anul 2018. După valoarea volumului exporturilor moldovenești, Republica Federală Germană se situează pe locul 3 printre principalii parteneri comerciali ai Republicii Moldova în UE (după România și Italia), iar după cea a importurilor – locul 2 (după România). Comerțul cu RFG a reprezentat o pondere de 8,3% în comerțul total al Republicii Moldova.

Conform informației prezentate de Agenția Servicii Publice, la moment în Republica Moldova activează 427 întreprinderi cu capital german, investițiile însumînd 773,353 mln.lei. După volumul capitalului investit, Republica Federală Germană se află pe locul 6 printre principalii investitori ai Republicii Moldova, iar după numărul întreprinderilor – pe locul 7. Printre cei mai mari investitori germani în Republica Moldova se numeră: Südzucker, Dräxlmaier, Steinel Electronic, Gebauer & Griller, Kaufland, etc.

Asistenţa tehnică

Cooperarea pentru dezvoltare cu Germania are loc în baza Acordului-cadru între Guvernul RM şi Guvernul RFG privind cooperarea pentru dezvoltare, semnat la 10 iulie 2014 la Berlin, Acordului interguvernamental cu privire la colaborarea financiară (2008) şi Acordului dintre Guvernul RM şi Guvernul RFG privind colaborarea tehnică (1994). Germania a stabilit următoarele priorităţi în cooperarea cu Republica Moldova: susţinerea dezvoltării economice durabile în vederea reducerii emigraţiei şi a sărăciei; promovarea întreprinderilor mici şi mijlocii; promovarea micro-creditelor.
În luna decembrie 2016, a fost semnată Înţelegerea între Guvernul Republicii Federale Germania şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea tehnică care prevede acordarea asistenţei de 6 milioane euro ţării noastre. Vor fi implementate proiecte concrete de dezvoltare economică şi socială, şi anume:

- modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova, cu 2 000 000 euro;

- consilierea Prim-ministrului în domeniul dezvoltării economice, cu 1 000 000 euro;

- sporirea calităţii şi eficienţei în domeniul asistenţei medicale, cu 3 000 000 euro).

Totodată, Guvernul german va aloca suplimentar 10 milioane euro pentru finanţarea noului proiect Iniţiativa Sanitaţie.

Cooperarea socio-umanitară

La 1 martie 2006, în oraşul german Leipzig a fost inaugurat Institutul „Moldova”. Funcţionează cu succes Societatea Moldovenilor din Germania, fondată în octombrie 2004 şi Societatea Culturală „Moldova”. La 24 iunie 2016 MIL a marcat jubileul de 10 ani de la creare, care contribuie la aprofundarea cunoştinţelor şi promovarea cooperării universitare şi a cercetării ştiinţifice în domeniul social, educaţional, al dialogului intercultural între RFG şi RM (contribuţia MIL la dialogul intercultural din ţara noastră şi dezvoltarea viziunii „Cultura 2020” a RM)
Un rol activ în consolidarea relaţiilor sociale şi culturale îl joacă Asociaţia Nemţilor Basarabeni (Preşedinte – dl Rudiger Isert), reprezentanţii căreia - etnicii germani de origine basarabeană, care au revenit în Germania în anii 1939-1940 - vizitează frecvent ţara noastră, acordând un ajutor însemnat în special localităţilor de unde provin.
Germania oferă Republicii Moldova burse universitare şi post-universitare prin intermediul programelor DAAD, precum şi al altor programe, inclusiv, în domeniul învățământului secundar profesional. Actualmente limba germană în Republica Moldova este studiată în circa 80 de instituţii preuniversitare de 29.251 de elevi. Potenţialul didactic la disciplina Limba germană este de 107 profesori, dintre care 27 de cadre didactice activează în UTA Găgăuzia.


Actualizat – iunie 2020