Cooperare bilaterală

Republica Paraguay

Relații diplomatice

Relațiile diplomatice între Republica Moldova și Republica Paraguay au fost stabilite la 5 mai 2011

Cadrul juridic bilateral

  • Comunicat Comun cu privire la stabilirea relațiilor diplomatice între Republica Moldova şi Republica Paraguay (semnat la New York la 05.05.2011).

Relații economice

Conform datelor Biroului Național de Statistică, în anul 2020 volumul importurilor din Republica Paraguay a constituit 144,6 mii dolari SUA. Aceste date nu includ operațiunile de export-import ale întreprinderilor și agenților economici din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.

Actualizat - martie 2021