Cooperare bilaterală

Republica Cuba

Relații diplomatice

Republica Moldova și Republica Cuba  au stabilit relații diplomatice pe 17 martie 1992

Ambasada Republicii Cuba în Republica Moldova, cu reședința la Kiev

Adresa: 01901 Kiev, pereulok Bejterevskiy 5

Tel.: +(38044) 486-71-13, 486-57-43

Fax:  +(38044) 486-19-07

E-mail: secretaria@embcuba.com.ua

Pagina web: http://misiones.minrex.gob.cu/es/ucrania/embajada-de-cuba-en-ucrania

Vizite bilaterale

  • 15-21 decembrie 1995 – vizita de lucru în Republica Cuba a delegației guvernamentale a Republicii Moldova conduse de dl Alexandru Burian, Viceministru al Afacerilor Externe;
  • 8-12 noiembrie 2004 – vizita în Republica Moldova a delegației Adunării Naționale a Puterii Populare a Republicii Cuba, conduse de Jaime Crombet, Vicepreşedinte al Adunării Naționale a Puterii Populare a Cubei;
  • 20 octombrie 2009 – vizita la Chișinău a dlui Leon Carballo, Ambasadorul Republicii Cuba în Republica Moldova, cu reședința la Kiev;
  • 26 noiembrie 2013 – vizita la Chișinău a dlui Ernesto Antonio Senti Darias, Ambasadorul Republicii Cuba în Republica Moldova, cu reședința la Kiev;
  • 18 septembrie 2019 – vizita de lucru în Republica Moldova a delegației conduse de Viceministrul Sănătății Publice al Republicii Cuba, Marcia Cobas Ruiz;
  • 14 octombrie 2019 – vizita de lucru în Republica Moldova a delegației conduse de Viceministrul Afacerilor Externe al Republicii Cuba, Ana Teresita González Fraga.

Cadrul juridic bilateral

  • Declarație comună cu privire la stabilirea relațiilor diplomatice între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Cuba (semnată la Chișinău la 17.03.1992).
  • Protocol de cooperare între Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cuba (semnat la Chișinău la 17.03.1992).
  • Acord de colaborare în domeniul culturii, învățământului și științei între Republica Moldova și Republica Cuba (semnat la Havana la 21.12.1994).

Relații economice

Conform datelor Biroului Național de Statistică, în anul 2021 volumul comerțului exterior al RM cu Republica Cuba a înregistrat valori de 164,00 mii USD. Importurile din Republica Cuba au constituit 164,00 mii USD. (Datele nu includ operațiunile de export-import ale întreprinderilor și agenților economici din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.)

Actualizat în luna iunie 2022 de către Secția America, Direcția cooperare bilaterală.