Cooperare bilaterală

Principatul Liechtenstein

Relaţii diplomatice

Relaţiile diplomatice între Republica Moldova şi Principatul Liechtenstein au fost stabilite la 14 august 2001.

 

Ambasada Republicii Moldova în Confederaţia Elveţiană

ADRESA:1202 Geneva, 23 Avenue de France

TEL.:(+4122) 733-91-03

FAX:(+4122) 733-91-04

WEBSITE: rponu.mfa.gov.md

EMAIL: geneva@mfa.gov.md

 

Principalele vizite bilaterale

  • 10-13 martie 2009 - vizită de lucru în Republica Moldova a dnei Rita Kieber-Beck, Consilier guvernamental, Ministrul Afacerilor Externe, Culturii, Familiei şi Egalităţii Şanselor al Principatului Liechtenstein
  • 1-3 decembrie 2011 – vizita de lucru în Republica Moldova a dnei Aurelia Frick, Ministrul Afacerilor Externe al Principatului Liechtenstein.
  • 12-16 noiembrie 2014 - vizita de lucru la Chişinău a unei delegaţii din cadrul Parlamentului Principatului Liechtenstein.
  • 12-14 martie 2018 – vizita oficială la Chişinău a dlui Adrian Hasler, Prim-ministru al Principatului Liechtenstein
  • 2022 (11-13 aprilie) -  vizita de lucru în Republica Moldova a dnei Dominique Hasler, Ministru al Afacerilor Externe, Educației și Sportului al Principatului Liechtenstein 

 

Cadrul juridic bilateral

Actualmente sunt în vigoare 3 tratate bilaterale: Acordul de stabilire a relaţiilor diplomatice, semnat în 2001; Acordul privind asistenţa umanitară şi cooperarea tehnică, semnat în 2007; Acord cu privire la abolirea reciprocă a cerinţelor de viză pentru deţinătorii paşapoartelor diplomatice sau de serviciu, semnat în 2003.

 

Cooperarea comercial-economică

Datele modeste ale comerţului bilateral indică asupra potenţialului nevalorificat al cooperării comercial-economice dintre Republica Moldova şi Principatul Liechtenstein.

 

Asistenţa tehnică

Începând cu septembrie 2007, în Republica Moldova activează Oficiul Serviciului pentru Dezvoltare al Liechtenstein-ului (LED), care susține financiar numeroase proiecte în domeniul educației, accentul prioritar fiind pus pe învățământul profesional tehnic și tineri. Pe parcursul acestor ani, proiectele implementate de LED în Republica Moldova se cifrează la circa 12 mln CHF.

Principalele proiecte implementate cu sprijinul Principatului Liechtenstein în Republica Moldova:

- Învățământul Vocațional – CONSEPT IV – Consolidarea Sistemului de Educație Profesională Tehnică în Moldova – Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea ofertei educațioinale în cadrul Învățământului Profesional Tehnic, astfel încât instruirea profesională să devină mai calitativă și mai eficientă.

- InfOrganic – De mai mulți ani CEHTA Țaul este principalul beneficiar al proiectului EdAgri, susținut și implementat de Fundația LED (Fazele I și II: 2012-2018). În proiectul InfOrganic, CEHTA va fi sprijinită în studierea metodelor de învățare bazate pe proiecte de grup și aplicarea acestora în terenurile didactice, serele și alte spații de producere disponibile. O altă direcție de activități ale proiectului InfOrganic va fi orientată spre consolidarea părților-interesate din sectorul agriculturii ecologice și vor fi oferite informații despre metodele de producere ecologică. 

- Activitatea de Instruire în Domeniul Antreprenoriatului şi Angajării în Câmpul Muncii (MEEETA), Faza IV - Proiectul promovează abilitarea economică a tinerilor facilitând dezvoltarea și aplicarea abilităților lor antreprenoriale. 

- Formare continuă – Suport pentru fortificarea capacităților Centrului Național de Inovații Digitale Educaționale (CNIDE) – Proiectul va oferi suport în fortificarea capacităților CNIDE de a promova metodologii moderne pentru învățare activă și inovațiile digitale în sistemul de învățămînt al Republicii Moldova, servind ca platformă educațională pentru împărtășirea de experiențe, a celor mai bune practici și a lecțiilor învățate ca rezultat al implementării modelului de predare STEAM.

- Pas-cu-pas Moldova – Consolidarea capacităților organizației Programului Pas cu Pas ca promotor al educației centrate pe copil - Programul Educațional ”Pas cu Pas” a fost înființat, cu sprijinul Fundației SOROS, în 1994 cu scopul de a promova schimbările democratice în sistemul de învățământ din Republica Moldova și a sprijini dezvoltarea comunitară, cu accent special pe asigurarea accesului egal la educație de calitate pentru toți copiii, în parteneriat cu familia și comunitatea. 

Mai multe informaţii privind proiectele implementate în Republica Moldova prin intermediul asistenţei acordate de către Oficiul Serviciului pentru Dezvoltare al Liechtenstein-ului la Chişinău pot fi accesate AICI.

 

Actualizat – aprilie 2020