Cooperare bilaterală

Sultanatul Oman

Relaţii diplomatice

Relaţiile diplomatice între Republica Moldova şi Sultanatul Oman au fost stabilite la 25 iunie 1992.

 

Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia este acreditată pentru Sultanatul Oman

ADRESA:06700 Ankara, Kaptanpaşa soc., 49 

TEL.:(+90312) 446-55-27

 (+90312) 446-56-27

(+90312) 446-73-67

FAX:(+90312) 446-58-16

E-MAIL: ankara@mfa.gov.md

SITE: www.turcia.mfa.gov.md

 

Ambasada Sultanatului Oman în Federaţia Rusă este acreditată prin cumul pentru Republica Moldova

ADRESA: 109180 Moscova, Staromonetny per. 14, nr. 1

TEL.:(+7495) 230 15 87 / 230 12 55

FAX:(+7495) 230 15 44

 

Principalele vizite bilaterale

• 23 decembrie 2003 – vizita la Muscat a E.S. dlui Victor ŢVIRCUN, Ambasadorul Republicii Moldova în Sultanatul Oman, cu reşedinţa la Ankara, cu ocazia înmânării scrisorilor de acreditare.

• 15 aprilie 2005 – vizita la Chişinău a E.S. dlui Muhamed Bin Said AL LAWATI, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Sultanatului Oman în Republica Moldova, cu reşedinţa la Moscova.

• 30 noiembrie 2007 - vizita la Chişinău a E.S. dlui Abdullah Bin Zaher AL HUSSNI, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Sultanatului Oman în Republica Moldova, cu reşedinţa la Moscova.

• 19-20 aprilie 2011 - vizita de lucru în Republica Moldova a E.S. dlui Mohamed AL HASSAN, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Sultanatului Oman în Republica Moldova, cu reşedinţa la Moscova.

• 7 mai 2014 – vizita de lucru în Republica Moldova a E.S. Yousuf Issa AL ZADJALI, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Sultanatului Oman în Republica Moldova, cu reşedinţa la Moscova, cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare.

 

Cadrul juridic bilateral

1. Comunicat Comun cu privire la stabilirea relaţiilor diplomatice între Republica Moldova şi Sultanatul Oman. Semnat la Moscova la 25.06.1992.

2. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Sultanatului Oman pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital. Semnat la Manila la 03.04.2007. 

 

Relaţii economice

Conform datelor Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova, în anul 2021 exportul mărfurilor moldoveneşti în Sultanatul Oman a însumat cifra de 871,08 mii dolari SUA, volumul de mărfuri importate a constituit valoarea de 778,39 mii dolari SUA. Pentru 2022, exportul mărfurilor moldoveneşti în Sultanatul Oman a însumat cifra de 193,44 mii dolari SUA, volumul de mărfuri importate a constituit valoarea de 1.053,69 mii dolari SUA. Pentru mai multe detalii privind balanța comercială și grupurile de mărfuri comercializate: https://statistica.gov.md

 

Actualizat – martie 2023