Cooperare bilaterală

Statul Kuwait

Relaţii diplomatice

Relaţiile diplomatice între Republica Moldova şi Statul Kuwait au fost stabilite la 11 ianuarie 1993.

 

Ambasada Republicii Moldova în Statul Qatar este acreditată prin cumul pentru Statul Kuwait

Ambasada Republicii Moldova în Statul Qatar

ADRESA: Villa nr. 151, 826 Al-Mabahej Street, Area 66, Doha. 

TEL:(+974) 4442 1303

FAX:(+974) 4493 5700

E-MAIL: doha@mfa.gov.md

WEBSITE: qatar.mfa.gov.md

 

Ambasada Statului Kuwait în România este acreditată pentru Republica Moldova

ADRESA:Bucureşti, Str. Arhitect Ion Mincu nr 11, Sector 1

TEL.:(+40-21) 315 44 44; 315 99 88

FAX:(+ 40-21) 315 99 92

 

Principalele vizite bilaterale

• 2 – 7 octombrie 1998 - Vizita la Chişinău a Grupului parlamentar de prietenie Kuweit-Moldova, în frunte cu dl Mubarak Benaijah AL-KHURANEJ.

• 6 – 7 martie 2004 - Vizita oficială în Statul Kuweit a dlui Vladimir VORONIN, Preşedintele Republicii Moldova.

• 14 – 15 martie 2010 - Vizita la Chişinău a dlui Abdullah Abdulaziz AL-DUWAIKH, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Statului Kuweit în Republica Moldova, cu reşedinţa la Ankara.

• 13 – 20 aprilie 2012 - Vizita în Statul Kuweit a dlui Vlad LUPAN, Ambasador, Reprezentant permanent al Republicii Moldova pe lângă ONU.

• 28-29 septembrie 2017 – Vizita la Chişinău a dlui Talal Mansour ALHAJERI, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Statului Kuweit în Republica Moldova, cu reşedinţa la Bucureşti, cu ocazia înmânării scrisorilor de acreditare.

• 30 ianuarie 2018 – Vizita la Chişinău a dlui Talal Mansour ALHAJERI, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Statului Kuweit în Republica Moldova, cu reşedinţa la Bucureşti.

• 7 - 8 iulie 2021 - Vizita în Statul Kuwait a E.S. Victor ȚVIRCUN, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova, cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare. 

 

Cadrul juridic bilateral

1. Acord, întocmit prin schimb de Note, cu privire la stabilirea relaţiilor diplomatice între Republica Moldova şi Statul Kuwait. Semnat la Moscova la 11.01.1993.

2. Acord între Republica Moldova şi Statul Kuwait cu privire la promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor. Semnat la Chişinău la 29.03.2002. 

3. Memorandum de înţelegere între Republica Moldova şi Statul Kuwait. Semnat la Kuwait la 04.02.1993. 

4. Protocol de intenţii privind rezultatele discuţiilor dintre partea moldovenească şi partea kuwaitiană. Semnat la Chişinău la 04.07.2002. 

5. Acord, întocmit prin schimb de scrisori, între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Kuwait privind statutul Forţei militare a Republicii Moldova în Statul Kuwait. Semnat la Kuwait la 24.02.2004. 

6. Acord de credit dintre Republica Moldova şi Fondul Kuwaitian de Dezvoltare Economică Arabă la Proiectul de îmbunătăţire a sistemelor de aprovizionare cu apă în şase localităţi ale Republicii Moldova. Semnat la Chişinău la 27.07.2004. 

7. Memorandum de Înţelegere între Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Externe al Statului Kuwait privind consultările bilaterale. Semnat la Kuwait la 06.03.2004. 

8. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Kuwait pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi Protocolul la acesta. Semnat la Chişinău la 15.03.2010.

 

Relaţii economice

Conform datelor Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova, în anul 2021 exportul mărfurilor moldoveneşti în Statul Kuwait a însumat cifra de 79,48 mii dolari SUA, volumul de mărfuri importate a constituit valoarea de 29,83 mii dolari SUA. Pentru anul 2022, volumul exportul mărfurilor moldoveneşti în Statul Kuwait a însumat cifra de 133,78 mii dolari SUA, volumul de mărfuri importate a constituit valoarea de 10,42 mii dolari SUA. Pentru mai multe detalii privind balanța comercială și grupurile de mărfuri comercializate: https://statistica.gov.md

 

Asistenţă

Statul Kuwait a finanţat, prin intermediul Fondului Kuweitian pentru Dezvoltare Economică Arabă, Proiectul de îmbunătăţire a sistemelor de aprovizionare cu apă potabilă a 6 localităţi din RM.

Actualizat – martie 2023