Cooperare bilaterală

Republica Coreea

Relaţii diplomatice

Relaţiile diplomatice între Republica Moldova şi Republica Coreea au fost stabilite la 31 ianuarie 1992.

Ambasada Republicii Moldova în Republica Coreea, cu sediul la Tokyo

ADRESA: 72, Enoki-cho, Shinjuku-ku, 3F, Kagurazaka Enoki Building, Tokyo, Japonia

TEL.: (+81 3) 5225 1622

FAX: (+81 3) 5225 1633

Ambasada Republicii Coreea în Republica Moldova, cu sediul la Kiev

ADRESA: 01034 Kiev, str. Volodymyrska, nr. 43

TEL.: (+380 44) 246 37 59 (60/61)

FAX: (+380 44) 246 37 57

E-MAIL: koremb@mofa.go.kr

 

Principalele vizite bilaterale

 • Noiembrie 1997 – Vizita în Republica Coreea a dlui Ion CASIAN, Ministru al Serviciilor Poştale al Republicii Moldova.
 • Ianuarie 2008 - Vizita în Republica Coreea a dlui Iacob TIMCIUC, Ambasador al Republicii Moldova în Republica Coreea, cu reşedinţa la Beijing, cu scopul prezentării scrisorilor de acreditare.
 • 8 – 10 noiembrie 2011 - Vizita la Seul a dlui Pavel FILIP, Ministrul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, pentru participare la cea de-a II-a Reuniune Ministerială Mondială cu privire la administrarea domeniului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.
 • 8 mai 2012 - Vizita la Chişinău a dlui KIM Eun-Joong, Ambasador al Republicii Coreea în Republica Moldova, cu reşedinţa la Kiev, în cadrul căreia a avut loc întrevederea cu dl Iurie LEANCĂ,Viceprim-ministru, Ministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova.
 • 14 mai 2012 - Vizita la Chişinău a dlui HONG Jae Hyong, Vicepreşedintele Adunării Naţionale a Republicii Coreea, în cadrul căreia a avut loc întrevederea cu dl Marian LUPU, Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, pentru discutarea aspectelor de cooperare între cele două organe legislative.
 • 21 – 26 iulie 2012 - Vizita oficială în Republica Coreea a dlui Veaceslav IONIŢĂ, Preşedintele Comisiei Economie, Buget şi Finanţe a Parlamentului Republicii Moldova.
 • 14 august 2012 - Vizita la Chişinău a dlui SEO Pil-eon, Viceministru al Administraţiei Publice şi Securităţii al Republicii Coreea, în cadrul căreia a fost semnat un Memorandum de Cooperare cu Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor.
 • 14 septembrie 2012 - Vizita la Chişinău a dlui KIM Sung-Han, Viceministrul Afacerilor Externe şi Comerţului al Republicii Coreea, în cadrul căreia a avut loc întrevederea cu dl Iurie LEANCĂ,Viceprim-ministru, Ministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova.
 • 17 – 25 aprilie 2013 - Vizita de lucru în Republica Coreea a dlui Mihai CĂPĂŢÎNĂ, Secretarul General al MAEIE, precum şi a dlui Anatol URECHEANU, Ambasadorul Republicii Moldova în Republica Populară Chineză.
 • 26 – 27 august 2013 - Vizita la Chişinău a dlui KIM Eun-Joong, Ambasador al Republicii Coreea în Republica Moldova, cu reşedinţa la Kiev, în cadrul căreia a avut loc întrevederea cu dl Valeriu CHIVERI, Viceministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova.
 • 16-17 septembrie 2014 – vizita la Chişinău a Ambasadorului Republicii Coreea în Republica Moldova, cu reşedinţa la Kiev, dl SUL Kyung-Hoon, pentru prezentarea scrisorilor de acreditare
 • 29-31 ianuarie 2015, vizita de lucru la Chişinău a Ambasadorului Republicii Coreea în Republica Moldova, cu reşedinţa la Kiev, dl SUL Kyung-Hoon.
 • 18 iunie 2015 - vizita de lucru la Chişinău a Ambasadorului Republicii Coreea în Republica Moldova, cu reşedinţa la Kiev, dl SUL Kyung-Hoon.
 • 7 – 8 iunie 2017 – vizita de lucru la Chişinău a Ambasadorului Republicii Coreea în Republica Moldova, cu reşedinţa la Kiev, dl LEE Yang-goo.
 • 15 iunie 2019 – prezentarea scrisorilor de acreditare a dlui Vasile BUMACOV, noul Ambasador al Republicii Moldova în Republica Coreea.
 • 17 - 19 februarie 2020 - vizita de lucru la Seul a dlui Vasile BUMACOV, Ambasadorul Republicii Moldova în Republica Coreea.

 

Cadrul juridic bilateral

Până în prezent, au fost semnate 4 tratate internaţionale, iar 5 acorduri sunt în proces de negociere.

 

Relaţii comercial-economice

Conform datelor Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova, în anul 2022 exportul mărfurilor moldovenești în Republica Coreea a însumat cifra de 2.5 mil. dolari SUA, volumul de mărfuri importate a constituit valoarea de 61.8 mil. dolari SUA, balanța comercială fiind: -59.2 mil. dolari SUA.

 

Asistenţă tehnică

Guvernul Republicii Coreea acordă donaţii, ajutor umanitar, asistenţă tehnică, stagii, precum şi ajutor financiar instituţiilor Republicii Moldova prin intermediul Agenţiei coreene de cooperare internaţională - KOICA. De asemenea, au fost susţinute financiar un şir de proiecte în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor (Centrul moldo-coreean de Informare şi Acces etc.). În anul 2015 KOICA a oferit un suport financiar de 200 mii EUR în vederea susţinerii TIC în educaţie. Continuă colaborarea cu KOICA pe proiectul SMART EDUCATION în valoare de 300 mii dolari SUA anual (activităţi de dezvoltare a manualelor digitale, portalului educaţional, repozitoriului educaţional, soft educaţional, instruiri pentru profesori).

Actualizat – martie  2023