Cooperare bilaterală

Republica Populară Chineză

Relaţii diplomatice

Relaţiile diplomatice între Republica Moldova şi Republica Populară Chineză au fost stabilite la 30 ianuarie 1992.

 

Ambasada Republicii Moldova în Republica Populară Chineză

ADRESA:2-9-1, Ta Yuan Diplomatic Office Building, 100600, Beijing
TEL.:(+8610) 65 32 54 94
FAX:(+8610) 65 32 53 79
WEBSITE: china.mfa.gov.md

 

Ambasada Republicii Populare Chineze în Republica Moldova

ADRESA:or. Chişinău, str. M. Dosoftei, nr. 124
TEL.:(+373 22) 21 07 12
FAX:(+373 22) 29 59 60

 

Principalele vizite bilaterale

La nivel de Şefi de State

 • noiembrie 1992 – vizita în Republica Populară Chineză a Dlui Mircea Snegur, Preşedintele Republicii Moldova
 • 7 - 12 iunie 2000 – vizita oficială în Republica Populară Chineză a Dlui Petru Lucinschi, Preşedintele Republicii Moldova
 • 19 - 20 iulie 2001 – vizita de stat în Republica Moldova a lui Jiang Zemin, Preşedintele Republicii Populare Chineze
 • 23 - 26 februarie 2003 – vizita de stat în Republica Populară Chineză a Dlui Vladimir Voronin, Preşedintele Republicii Moldova
 • aprilie 2006 – vizita privată în Republica Populară Chineză a Dlui Vladimir Voronin, Preşedintele Republicii Moldova.

La nivel de Şefi de Legislative

 • 23 - 28 martie 1996 – vizita în Republica Populară Chineză a Dlui Petru Lucinschi, Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova
 • 25 august - 1 septembrie 2002 – vizita oficială în Republica Populară Chineză a Dnei Eugenia Ostapciuc, Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova
 • 20 – 22 mai 2006 – vizita oficială în Republica Moldova a Dlui Wu Bangguo, Preşedintele Comitetului Permanent al Adunării Naţionale a Reprezentanţilor Populari din Întreaga Chină
 • 18 - 24 octombrie 2008 – vizita oficială în Republica Populară Chineză a Dlui Marian Lupu, Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova.
 • 11 – 13 septembrie 2011 – vizita oficială în Republica Moldova a dlui Sang Gouwei, Vicepreşedintele Comitetului Permanent al Adunării Populare a Chinei.
 • 9-13 aprilie 2012 – vizita în Republica Populară Chineză a delegaţiei Grupului de prietenie cu Republica Populară Chineză din cadrul Parlamentului Republicii Moldova, condusă de Vicepreşedintele Legislativului, dna Liliana PALIHOVICI.
 • 26-28 octombrie 2012 – vizita în Republica Moldova a delegaţiei Conferinţei Consultativ-Politice a Poporului Chinez (CCPPC), în frunte cu dna ZHANG Rongming, Vicepreşedintele Comitetului Naţional al CCPPC.
 • 15-17 octombrie 2015 - vizita la Chişinău a Vicepreşedintelui Comitetului Permanent al Adunării Naţionale a Reprezentanţilor Poporului Chinez, dl QIANGBA Puncog.
 • 6-12 septembrie 2019 - vizita în Republica Populară Chineză a Președintelui Parlamentului Republicii Moldova, dna Zinaida GRECEANÎI, în cadrul căreia a avut întrevederi cu conducerea de vârf a Chinei și a ținut un discurs la Forumul Economic Euro-asiatic.

La nivel de Şefi de Guverne

 • 20 - 24 noiembrie 2001 – vizita oficială în Republica Populară Chineză a Dlui Vasile Tarlev, Prim-ministrul Republicii Moldova.
 • 11 - 14 septembrie 2010 - vizita oficială în Republica Populară Chineză a Dlui Vladimir Filat, Prim-ministrul Republicii Moldova.
 • 19 iunie 2012 – vizita la Chişinău a dlui ZHANG Gaoli, Vicepremier al Guvernului Republicii Populare Chineze, Prim-Secretar al Partidului Comunist Chinez al regiunii Tianjin.

La nivel de Miniştri ai Afacerilor Externe

 • 4 - 6 aprilie 1995 – vizita în Republica Moldova a Dlui Qian Qichen, Vice-premier al Consiliului de Stat, Ministrul Afacerilor Externe al RPC
 • 3 - 7 septembrie 1996 – vizita în republica Populară Chineză a Dlui Mihai Popov, Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova
 • 11 - 14 octombrie 2006 – vizita oficială în Republica Populară Chineză a Dlui Andrei Stratan, Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
 • 11-14 octombrie 2011 – vizita de lucru în Republica Populară Chineză a Ministrului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al RM, dl Iurie LEANCĂ.
 • 17-19 octombrie 2012 – vizita în Republica Populară Chineză a Viceministrului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al RM, dl Andrei POPOV, pentru participarea la cea de-a 4-a rundă consultărilor interministeriale moldo-chineze. 
 • 15-19 septembrie 2018 - vizita de lucru în Republica Populară Chineză a dlui Tudor Ulianovschi, Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova.

 

Cadrul juridic bilateral

Cadrul juridic bilateral include 61 acorduri semnate în domenii precum: colaborarea comercial - economică, protecţia reciprocă a investiţiilor, evitarea dublei impuneri pe impozitele pe venit şi pe capital, serviciile aeriene, domeniul consular, tineret, învăţământ, turism, sănătate, cultură etc. şi 5 proiecte de acorduri.

 

Relaţii economice

Conform datelor Biroului Național de Statistică, în anul 2022 volumul schimburilor comerciale a constituit 956.9 mil. dolari SUA, din care exportul de mărfuri moldovenești a însumat 9.7 mil. dolari SUA, iar importul 947.4 mil. dolari SUA, balanța comercială fiind negativă în defavoarea Republicii Moldova, de – 937.4 mil. dolari SUA.

 

Cooperarea socio-umanitară

În anul 2014 a fost semnat Acordul de colaborare dintre Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Învăţămîntului al Republicii Populare Chineze, care prevede dublarea numărului de burse din partea Guvernului chinez acordate studenților din Republica Moldova (de la 10 la 20 burse anual). De asemenea, autoritățile chineze oferă cursuri de instruire pentru funcționarii publici din Republica Moldova în diverse domenii.

La 18 aprilie 2016 a fost semnat Acordul privind cooperarea tehnică şi economică dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Populare Chineze, care prevede acordarea suportului nerambursabil, în sumă de 60 mil. yuani (circa 8,1 mil. EUR).

În anul 2018, a fost semnat Acordul dintre Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Învățământului al Republicii Populare Chineze , care prevede recunoașterea diplomelor, certificatelor și titlurilor academice în învățământul superior.

În anii 2019 - 2020 au fost lansate discuții privind realizarea proiectelor de instalare a echipamentului pentru monitorizarea video a intersecțiilor din mun. Chișinău, construcția unui parc fotovoltaic la Criuleni, precum și construcția centurii capitalei, cu participarea capitalului chinez. De asemenea, se duc negocieri privind realizarea în Moldova a unor proiecte tripartite (moldo-sino-ungare), în marja formatului de cooperare 17+1, în domeniul managementului apelor.   

 

Cooperarea cultural-ştiinţifică

Cooperarea culturală se efectuează în baza unui Program anual de cooperare între Ministerul Culturii şi Ministerul Culturii al Republicii Populare Chineze. Sistematic la Chişinău sunt organizate Zilele Culturii Chineze în Republica Moldova cu participarea oamenilor de cultură din China.

Actualizat – martie  2023