Cooperare bilaterală

Republica Zimbabwe

Relaţii diplomatice

Relaţiile diplomatice între Republica Moldova şi Republica Zimbabwe au fost stabilite la 9 decembrie 1992.

 

Ambasada Republicii Zimbabwe în Federația Rusă este acreditată pentru Republica Moldova

ADRESA: Moscova, str. Mytnaya 3, of. 29-31
TEL.:(+7499) 230-17-87; (+7499) 230 18 64 
FAX:(+7499) 230-76-46
EMAIL:zimbabwe@msk.org.ruzimbabwe@rinet.ru 
WEBSITE:www.zimmoscow.ru

 

Relaţii economice

Conform datelor Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova, în anul 2021, exportul de mărfuri moldoveneşti în Republica Zimbabwe a înregistrat valoarea de 1,27 mii dolari SUA, volumul de mărfuri importate din Republica Zimbabwe, a constituit 193,52 mii dolari SUA, balanţa comercială fiind: -192,25 mii dolari SUA.

Actualizat septembrie 2022