Cooperare bilaterală

Republica Uniunea Myanmar

Relaţii economice

Conform datelor Biroului Naţional de Statistică, în anul 2021 exportul mărfurilor moldoveneşti în Republica Uniunea Myanmar a însumat 1.389,04 mii USD, volumul de mărfuri importate au constituit 1.080,34 mii USD, balanţa comercială fiind: 308,70 mii dolari SUA.

Actualizat septembrie 2022