Cooperare bilaterală

Republica Uniunea Myanmar

Relaţii economice

Conform datelor Biroului Naţional de Statistică, în anul 2022 exportul mărfurilor moldoveneşti în Republica Uniunea Myanmar a însumat 20,8 mii USD, volumul de mărfuri importate au constituit 2.1 mil. USD, balanţa comercială fiind: -2.1 mil. dolari SUA.

Actualizat martie 2023