Cooperare bilaterală

Bahamas

Relaţii diplomatice

Relaţiile diplomatice între Republica Moldova şi Comunitatea Bahamas au fost stabilite la 15 noiembrie 2019.

Cadrul juridic bilateral

  • Memorandum de Înţelegere între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei al Republicii Moldova şi Unitatea de Inteligenţă Financiară a Comunităţii Bahamas privind cooperarea în schimbul de informaţii referitoare la spălarea banilor şi finanţarea terorismului (semnat la Chişinău la 12.10.2010).
  • Protocol privind stabilirea relațiilor diplomatice dintre Republica Moldova și Comunitatea Bahamas (semnat la New York la 15.11.2019).

 Actualizat – mai 2020