Cooperare bilaterală

Republica Singapore

Relaţii diplomatice

Relaţiile diplomatice între Republica Moldova şi Republica Singapore au fost stabilite la 15 ianuarie 1993.

 

Cadrul juridic bilateral

1. Înţelegere, întocmită prin schimb de note, privind stabilirea relaţiilor diplomatice între Republica Moldova şi Republica Singapore. Semnat la Singapore la 05.01.1993. În vigoare din 15.01.1993.

2. Acord de intenţii dintre Republica Moldova şi IDA International PTE LTD. Semnat la Singapore la 04.01.2010. În vigoare din 04.01.2010.

 

Relaţii economice

Conform datelor Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova, în anul 2021 exportul mărfurilor moldoveneşti în Republica Singapore a însumat cifra de 343,25 mii dolari SUA, volumul de mărfuri importate a constituit valoarea de 2.244,92 mii dolari SUA, balanţa comercială fiind: -1.901,67 mii dolari SUA.

Actualizat septembrie 2022