Cooperare bilaterală

Statele Unite Mexicane

Relații diplomatice

Republica Moldova și Statele Unite Mexicane au stabilit relații diplomatice la 4 februarie 1992

Ambasada Republicii Moldova în Statele Unite Mexicane, cu reședința la Washington

Adresa: DC 20008 Washington, 2101 S Street N.W.

Tel.: (+1202) 667-11-30, (+1202) 667-11-31, (+1202) 667-11-37

Fax: (+1202) 667-12-04

Ambasada Statelor Unite Mexicane în Republica Moldova, cu reședința la Atena

Adresa: 10673, Atena, Kolonaki, Platia Filikis Eterias 14

Tel.: +30 210 72 94 780

Fax: +30 210 72 94 783

E-mail: embgrecia@sre.gob.mx

Website: https://embamex.sre.gob.mx/grecia/

Consulatul Onorific al Statelor Unite Mexicane în Republica Moldova

Adresa: Chișinău, str. Alexei Mateevici, 70

Tel./ Fax: (+373) 22 23 42 47

E-mail: consulate@mex.md

Vizite bilaterale

  • 18 mai 1995 – vizita de lucru în Statele Unite Mexicane a delegației Republicii Moldova conduse de Viceministrul Afacerilor Externe Alexandru Burian;
  • 13-14 decembrie 2011 – vizita la Chișinău a dlui Ricardo Tarcisio Navarrete-Montes de Oca, Ambasador al Statelor Unite Mexicane, cu prilejul înmânării scrisorilor de acreditare;
  • Iunie 2012, 11-13 decembrie 2013, 24 octombrie 2014 – vizite de lucru la Chișinău ale Ambasadorului Navarrete-Montes de Oca (ultima vizită, cu ocazia inaugurării Consulatului Onorific al Mexicului la Chișinău);
  • Actualul Ambasador al Statelor Unite Mexicane în Republica Moldova Joseph Daniel Hernandez și-a prezentat scrisorile de acreditare la 18 mai 2018.

Cadrul juridic bilateral

  • Protocol cu privire la stabilirea relațiilor diplomatice între Republica Moldova și Statele Unite Mexicane (semnat la Moscova la 04.02.1992).
  • Acord între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite Mexicane privind cooperarea în domeniul învățământului și culturii (semnat la Mexico la 18.05.1995).
  • Memorandum de Înțelegere între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Unitatea de Investigații Financiare pe lângă Ministerul de Finanțe și Credit Public al Statelor Unite Mexicane privind cooperarea în schimbul de informații financiare referitoare la spălarea banilor și finanțarea terorismului (semnat la Sankt Petersburg la 10.07.2012).
  • Memorandum de Înțelegere între Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Externe al Statelor Unite Mexicane pentru stabilirea de consultări politice pe subiecte de interes comun (semnat la Chișinău la 06.06.2012).

Relații economice

Conform datelor Biroului Național de Statistică, în anul 2021 volumul comerţului exterior al RM cu Statele Unite Mexicane a înregistrat valori de 8,74 mln. USD. Exporturile în Statele Unite Mexicane au constituit 475,67 mii USD, iar importurile – 8,27 mln. (Datele nu includ operațiunile de export-import ale întreprinderilor și agenților economici din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.)

Actualizat în luna iunie 2022 de către Secția America, Direcția cooperare bilaterală.