Cooperare bilaterală

Republica Costa Rica

Relaţii diplomatice

Relațiile diplomatice dintre Republica Moldova şi Republica Costa Rica au fost stabilite la 4 mai 2000.

Vizite bilaterale

25 februarie 2015 – vizita în Republica Moldova a dnei Olga Marta Sanchez Oviedo, Ministrul pentru Planificare şi Politici Economice din Costa Rica, cu prilejul participării la lucrările Conferinţei Naţiunilor Unite cu privire la implementarea Agendei de dezvoltare post 2015: Consolidarea capacităţilor şi crearea instituţiilor eficace.

Cadrul juridic bilateral

Comunicat Comun cu privire la stabilirea relaţiilor diplomatice între Republica Moldova şi Republica Costa Rica (semnat la New York la 04.05.2000).

Relaţii economice

Conform datelor Biroului Naţional de Statistică, în anul 2019 volumul comerţului bilateral al Republicii Moldova cu Republica Costa Rica a constituit 1,51 mil. dolari SUA.

Actualizat – mai 2020