Cooperare bilaterală

Republica Tunisiană

Relaţii diplomatice

Relaţiile diplomatice între Republica Moldova şi Republica Tunisiană au fost stabilite la 27 septembrie 2004.

Cadrul juridic bilateral

Comunicat Comun cu privire la stabilirea relaţiilor diplomatice între Republica Moldova şi Republica Tunisia, semnat la New York la 27.09.2004. 

Relaţii economice

Conform datelor Biroului Naţional de Statistică, în anul 2021 exportul mărfurilor moldoveneşti în Republica Tunisiană a însumat cifra de 2.590,68 mii dolari SUA, volumul de mărfuri importate a constituit 3.672,70 mii dolari SUA, balanţa comercială constituind valoarea de: -1.082,02 mii dolari SUA.

Actualizat septembrie 2022