Cooperare bilaterală

Republica Federală Democrată Etiopia

Relaţiile diplomatice între Republica Moldova şi Republica Federală Democrată Etiopia au fost stabilite la 24 iunie 2013.

 

Ambasada Republicii Federale Democrate Etiopia din Moscova este acreditată pentru Republica Moldova

ADRESA: Moscova, str. Orlovo-Davidovskii nr.6

TELEFON: (007495) 680 16 16, 680 16 76;

FAX: (007495) 680 60 08;

E-MAIL: eth-emb@col.ru

 

Relaţii economice

Conform datelor Biroului Naţional de Statistică, în anul 2019 exportul mărfurilor moldoveneşti în Republica Federală Democrată Etiopia a însumat valoarea de 1.007,61 mii dolari SUA (comparativ cu 1.740,84 mii dolari SUA în anul 2018), volumul de mărfuri importate a constituit 240,61 mii dolari SUA (comparativ cu 209,29  mii dolari SUA în anul 2018), balanţa comercială fiind: 767,00 mii dolari SUA.

 

Actualizat – iunie 2020