Cooperare bilaterală

Ungaria

Relaţii diplomatice

Relaţiile diplomatice între Republica Moldova şi Ungaria au fost stabilite la 16 ianuarie 1992.

Ambasada Republicii Moldova în Ungaria

ADRESA:1024 Budapesta, str. Ady Endre, nr.16
TEL.:(+361) 336 34 50 / 336 34 53
FAX:(+361) 209 11 95

E-MAIL: budapesta@mfa.gov.md

WEB:www.ungaria.mfa.gov.md 

Ambasada Ungariei în Republica Moldova

ADRESA: Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, nr.131
TEL.:(+373 22) 22 34 04 / 22 77 86
FAX:(+373 22) 22 45 86

Principalele vizite bilaterale

La nivel de Şefi de State

 • 14-15 octombrie 2005 – dl Vladimir Voronin, Preşedintele Republicii Moldova, a avut o întrevedere bilaterală cu dl Laszlo Solyom, Preşedintele Republicii Ungare, în cadrul celui de-al XII-lea Summit al Şefilor de State din Europa Centrală (or. Zagreb, Croaţia).
 • 26 mai 2017 – vizita în Ungaria a Preşedintelui RM dl Igor Dodon şi întrevederea cu Preşedintele Republicii Ungare dl János Áder.

La nivel de Şefi de Legislative

 • 29-30 martie 2007 – vizita oficială în Republica Moldova a dnei Katalin Szili, Preşedintele Adunării Naţionale a Republicii Ungare;
 • 28-30 aprilie 2008 – vizita oficială în Ungaria a dlui Marian Lupu, Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova;
 • 9-12 septembrie 2012 - vizita oficială în Ungaria a dlui Marian Lupu, Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova.
 • 20-22 septembrie 2016 – vizita în RM a dlui Laszlo Köver, Preşedintele Adunării Naţionale a Ungariei.
 • 26 mai 2017 – întrevederea, în cadrul vizitei la Budapesta, a Preşedintelui RM dl Igor Dodon cu Preşedintele Adunării Naţionale a Ungariei dl Laszlo  Köver.

La nivel de Şefi de Guverne

 • 25 februarie 2010 – vizita la Budapesta a dlui Vladimir Filat, Prim-ministrul Republicii Moldova, cu ocazia participării la Summit-ul Dunărean.
 • 25 octombrie 2010 – vizita în Republica Moldova a dlui Viktor Orban, Prim-ministru al Republicii Ungare.
 • 26 mai 2017 – întrevederea, în cadrul vizitei la Budapesta, a Preşedintelui RM dl Igor Dodon cu Prim-ministrul Ungariei dl Viktor Orban.
 • 12 martie 2020 – vizita oficială în Republica Moldova a dlui Viktor Orban, Prim-ministru al Republicii Ungare (semnarea Declarației Comune privind Parteneriatul Strategic).

La nivel de Miniştri ai Afacerilor Externe

 • 30 septembrie 2009 - întrevederea Prim-ministrului RM şi a Viceprim-ministrului, Ministrului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al RM, cu dl Peter Balazs, Ministrul Afacerilor Externe al Ungariei.
 • 12-13 noiembrie 2009 – întrevederea dlui Iurie Leancă, Viceprim-ministru, Ministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova, cu Péter Balázs, Ministru al Afacerilor Externe al Republicii Ungare, în cadrul Reuniunii miniştrilor de externe ICE de la Bucureşti.
 • 19 februarie 2010 – vizita oficială în Ungaria a dlui Iurie Leancă, Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova.
 • 2 martie 2010 – vizita la Budapesta a dlui Iurie Leancă, Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova, cu ocazia participării la reuniunea ministerială lărgită a Grupului Visegrad dedicată Parteneriatului Estic.
 • 28 iunie 2011 – vizita la Budapesta a dlui Iurie Leancă, Viceprim-ministru, Ministru al Afacerilor Externe
 • 2 februarie 2012 –vizita de lucru în Republica Moldova a dlui János Martonyi, Ministrul Afacerilor Externe al Ungariei.
 • 13 septembrie 2016 – vizita în Republica Moldova a dlui Péter Szijjártó, Ministrul Afacerilor Externe şi Comerţului al Ungariei.
 • 10 martie 2017 – vizita oficială în Ungaria a dlui Andrei Galbur, Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova.
 • 31 august 2017 - vizita de lucru la Budapesta a Viceministrului afacerilor externe şi integrării europene Daniela Morari cu prilejul participării la reuniunea miniştrilor afacerilor externe ai statelor Grupului de la Vişegrad şi ţărilor Parteneriatului Estic.
 • 7 martie 2018 - vizita în Republica Moldova a dlui Péter Szijjártó, Ministrul afacerilor externe şi comerţului al Ungariei.
 • 28 august 2018 - vizita în Ungaria a Ministrului afacerilor externe şi integrării europene dl Tudor  Ulianovschi. 
 • 25 septembrie 2018 – întrevederea Ministrului afacerilor externe şi integrării europene dl Tudor  Ulianovschi cu dl Péter Szijjártó, Ministrul Afacerilor Externe şi Comerţului al Ungariei în marja lucrările celei de-a 73-a sesiune a Adunării Generale ONU, New-York
 • 12 februarie 2019 - vizita în Republica Moldova a dlui Péter Szijjártó, Ministrul afacerilor externe şi comerţului al Ungariei.
 • 4 februarie 2020 - vizita în Republica Moldova a dlui Péter Szijjártó, Ministrul afacerilor externe şi comerţului al Ungariei
 • 24 februarie 2020 - vizita în Ungaria a Ministrului afacerilor externe şi integrării europene dl Aureliu Ciocoi.
 • 28 aprilie 2020 - vizita în Republica Moldova a dlui Péter Szijjártó, Ministrul afacerilor externe şi comerţului al Ungariei.
 • 17 septembrie 2021 - vizita în Republica Moldova a dlui Péter Szijjártó, Ministrul AEC al Ungariei
 • 9 decembrie 2021 - vizita în Republica Moldova a dlui Péter Szijjártó, Ministrul AEC al Ungariei

Cadrul juridic bilateral

Cadrul juridic bilateral este reglementat de 64 tratate semnate în cele mai diverse domenii, precum cel investițional, comercial-economic, agricol, umanitar, migraţie, etc.

Relaţii economice

Volumul comerţului exterior al RM cu Ungaria în anul 2020 a înregistrat suma 163.4mln $, balanța comercială este negativă de cca. 79.8mln $, Exportul 41.8 mil. $   |    Importul 121.6 mil. $

În RM activează 44 de companii cu capital maghiar, volumul investițiilor în capitalul social însumând circa 20,939 mln lei. Cei mai mari investitori maghiari sunt „OTP Bank”(locuri de muncă 900), intrat pe piața RM în iulie 2019, domeniul farmaceutic - „Gedeon Richter”și companiile satelit precum ”Rihpangalfarma” au generat 368 locuri de muncă;

Reuniunile Comisiei mixte interguvernamentale moldo-ungare pentru cooperare economică:

Prima şedinţă a Comisiei interguvernamentale moldo-ungare privind cooperarea economică s-a desfăşurat la 23-24 aprilie 2013 la Budapesta.

Şedinţa a II-a a Comisiei interguvernamentale moldo-ungare privind cooperarea economică s-a desfăşurat la 25-26 septembrie 2014 la Chişinău.

Şedinţa a III-a a Comisiei interguvernamentale moldo-ungare privind cooperarea economică s-a desfăşurat la 23 iunie 2016 la Budapesta.

Şedinţa a IV-a a Comisiei interguvernamentale moldo-ungare privind cooperarea economică s-a desfăşurat la 18 septembrie 2020, în format de videoconferință.

Actualizat în luna iunie 2022 de către Secția Europa Occidentală, Centrală și de Sud-Est.